Tulossa Ouluun: yleisiä pyöränhuoltopisteitä

Jätin Oulun kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitin, että Ouluun rakennettaisiin yleisiä pyöränkorjaus- ja pumppauspisteitä. Perustelin aloitettani muun muassa kaupunkistrategialla, terveydellä ja kansantaloudella. Aloitteeni tarkemmat perustelut löytyvät täältä.

Yhdyskuntalautakunta käsitteli aloitteeni tänään, ja voin todeta, että olen tyytyväinen lopputulokseen: Viranhaltijan pohjaesityksen mukaan jo syyskuun lopussa on tehty alustava päätös kahden pyöränhuoltopisteen hankkimisesta vilkkaiden pyöräpysäköintipaikkojen yhteyteen. Niiden paikat sovitaan tarkemmin myöhemmin, mutta kuitenkin niin, että ne ovat käytössä keväällä.

Yhdyskuntalautakunnan tämänpäiväisen päätöksen mukaan tarkoituksena on, että päätökset mahdollisten uusien pyöränhuoltopisteiden hankinnoista tehdään nyt asennettavista pisteistä saatujen kokemusten perusteella.

Lienee selvää, että odotan kevättä ja uusia pyöränhuoltopisteitä malttamattomana!

Puheeni varhaiskasvatuksesta kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa

Olen valtavan tyytyväinen siihen, että budjettiriihessä saavutettiin kompromissi varhaiskasvatusmäärärahojen kasvattamisesta 1,5 miljoonalla eurolla.

On tärkeää, että tällainen kompromissi saavutettiin, vaikka se ei täydellinen olekaan. Täydellisyys ei määritelmällisesti kompromissien luonteeseen tietysti kuulukaan.

On hienoa, että saamme lisää varhaiskasvatuksen ammattilaisia sellaisiin ryhmiin, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Pidän tätä hyvänä kehityksenä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta, koska tällä hetkellä erityislasten määrä on julkisella puolella huomattavasti suurempi kuin yksityisellä.

Siksi on harmillista, että osa valtuutetuista on valmis pelaamaan uhkapeliä tällä kompromissilla. Uhkapeliä erityistä tukea tarvitsevien lasten lisätuen kanssa.*

Koska kompromissi ei ole täydellinen, se jättää korjattavaa ja parannettavaa tuleville vuosille. Puhun erityisesti subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta.

Pidän uhkakuvana, että jos osa-aikaisen hoidon tarve kasvaa merkittävästi, ryhdytään perustamaan erillisiä osapäiväryhmiä. Koska subjektiivisen päivähoidon rajaaminen koskee erityisesti pienituloisten perheiden lapsia, syntyy vaara, että näistä osapäiväryhmistä syntyy leimallisesti köyhien perheiden lasten ryhmiä. Tällä olisi kauaskantoiset ja epätoivotut seuraukset.

Tällainen lasten eriarvoistuminen ei saa toteutua. Toivon, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten voimavarat riittävät tällaisen kehityksen ehkäisemiseen, mutta tilanne ei voi jatkua tällaisena enää pitkään.

Näihin asioihin täytyy palata tulevina vuosina. Nyt saavutettu kompromissi ei ole täydellinen, mutta se on selkeä parannus nykytilaan. Kiitos siitä neuvottelijoille.

*) Muutama valtuutettu esitti subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista, mille äänet valtuustossa eivät riitä, mutta mikä voisi rikkoa koko yhdessä sovitun kompromissin.

Budjettiriihi: lisää rahaa varhaiskasvatukseen, Sanginjoki uudelleen käsiteltäväksi

Oulun kaupunginhallitus päätti maanantaisessa kokouksessaan esittää Oulun kaupunginvaltuustolle, että varhaiskasvatukseen lisätään 1,5 miljoonaa euroa ja että Sanginjoen ulkometsän suojelu tulee uudelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Nämä molemmat ovat hyviä uutisia. Päätös lisätä varhaiskasvatukseen 1,5 miljoonaa euroa oli yksimielinen, mutta päätös Sanginjoen ulkometsän suojelun uudelleenkäsittelystä syntyi äänin 9-8.

Päätös esittää lisää rahaa varhaiskasvatukseen on hyvä, mutta ei tietenkään täydellinen: kaikkia viime vuonna vastustamiamme leikkauksia ei korjata, eikä subjektiivista päivähoito-oikeutta palauteta. Nyt syntynyt kompromissi on joka tapauksessa selvä parannus nykytilaan. Tavoitteenamme on subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen entisestään, mutta vielä tänä vuonna tähän tavoitteeseen ei valitettavasti päästy.

Kyseinen 1,5 miljoonaa euroa käytetään niin, että saamme lisää varhaiskasvatuksen ammattilaisia ryhmiin, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Pidän tätä erinomaisena päätöksenä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta.

Kuten aiemmin sanoin, varhaiskasvatuspäätös oli yksimielinen. Sen sijaan päätös esittää Sanginjoen ulkometsän suojelua uudelleen käsiteltäväksi oli hyvin täpärä.

Se tarkoittaa sitä, että äänestystulos voi olla hyvin täpärä suuntaan tai toiseen myös kaupunginvaltuustossa, jossa lopulliset päätökset molemmista edellä mainituista esityksistä tehdään. Siksi toivonkin, että mahdolliset yhteydenotot kantaansa empiviin ja miettiviin kaupunginvaltuutettuihin olisivat asiallisia ja rakentavia. Turhanpäiväinen aggressiivisuus saa aikaan siilipuolustuksen, katkaisee dialogin ja aiheuttaa pahimmillaan vastareaktion.

Kaupunginvaltuusto aloittaa ensi vuoden talousarvion käsittelyn 28. marraskuuta ja äänestää muutosesityksistä 12. joulukuuta.

Tavoittelen jatkokautta – tervetuloa tukiryhmääni!

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta 2017. Silloin kuntiin valitaan uudet päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Olen päättänyt tavoitella jatkokautta Oulun kaupunginvaltuustoon. Haluan jatkaa työtäni yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, paremman joukkoliikenteen, pyöräilyn, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja eheämmän kaupunkirakenteen puolesta. Myös Oulun kaupungin talous täytyy saada kuntoon, jotta voimme turvata laadukkaat palvelut heille, jotka niitä eniten tarvitsevat.

Politiikassa olen pyrkinyt toteuttamaan rawlsilaista käsitystä oikeudenmukaisuudesta. John Rawls oli yhdysvaltalainen filosofi, joka esitti oman oikeudenmukaisuusteoriansa 1970-luvulla tarinan kautta: tarinassa on joukko ihmisiä, joiden tehtävänä on päättää siitä, miten yhteiskunta toimii.

He joutuvat tekemään päätöksensä tietämättömyyden verhon takana, mikä tarkoittaa sitä, etteivät he tiedä, mikä heidän oma asemansa kyseisessä yhteiskunnassa tulee olemaan.Siksi heidän kannattaa luoda sellainen yhteiskunta, jossa mahdollisimman monella on hyvä olla.

Kyseinen periaate kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta kokemukseni politiikassa ovat osoittaneet, ettei se aina sitä ole. Haluan olla omalta osaltani tekemässä päätöksiä tuon periaatteen pohjalta, mutta myös vakuuttamassa muille päättäjille, miksi se on tärkeää ja järkevää.

Konkreettinen esimerkki tämän periaatteen soveltamisesta on esteettömyyden edistäminen: esteettömyyden ajatellaan koskevan vain vammaisia, vaikka meistä useimmat elävät vanhuksiksi, joiden fyysinen toimintakyky ei ole enää yhtä vetreää kuin nuorena. Toisaalta kuka tahansa voi joutua onnettomuuteen ja vammautua. Toisin sanoen: esteettömyyden edistäminen hyödyttää meistä jokaista.

Sitä, miten hyvin kyseisen periaatteen noudattamisessa olen onnistunut, voi käydä arvioimassa tällä sivulla, jonne olen listannut Oulun kaupunginvaltuustossa pitämäni puheet ja tekemäni aloitteet. Samalta sivulta löytyvät myös lehdissä julkaistut mielipidekirjoitukseni ja kolumnini.

Kuntavaalikampanja on iso ponnistus, joka ei usein onnistu yksin. Sen vuoksi pyydän nyt apua: jos haluat auttaa minua tulemaan uudelleenvalituksi Oulun kaupunginvaltuustoon, voit liittyä tukiryhmääni joko liittymällä tähän Facebook-ryhmään tai ottamalla minuun yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse.

Sen lisäksi pyydän taloudellista tukea, koska kampanjat ovat kalliita. Toisin kuin monilla muilla puolueilla, vihreillä ei ole taloudellisia tukijoita yrityselämän tai ammattiyhdistyskentän puolelta, minkä vuoksi yksityishenkilöiden lahjoitukset ovat meille elintärkeitä. Pienikin lahjoitus auttaa erityisesti jos niitä on monta! Vihreiden näppärän verkkolahjoituspalvelun löytää täältä.