Tasa-arvo etenee, mutta ei ole vielä valmis

Pitkän odotuksen ja kampanjoinnin jälkeen tasa-arvoinen avioliittolaki astuu tänään voimaan. Olen valtavan iloinen, että avioliittolainsäädäntömme on viimein saatu yhdenvertaiseksi kaikille.

Sain kunnian toimia Tahdon2013-kansalaisaloitteen Oulun aluevastaavana. Kun kampanja käynnistyi tasa-arvon päivänä vuonna 2013, istuin kaupunginhallituksen kokoushuoneessa ja seurasin kansalaisaloite.fi-palvelusta, kuinka nopeasti aloite keräsi sähköisiä allekirjoituksia.

Kannatusilmoituksia kertyi niin nopeaan tahtiin, että liikutuin lähes onnen kyyneliin. Niitä kertyi yhden päivän aikana yli satatuhatta, eli kaksi kertaa enemmän kuin mitä kansalaisaloitteen eduskuntakäsittely edellyttää.

Vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki on nyt saatu maaliinsa, työ seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ei vielä pääty. Pakkosterilisaatiota edellyttävä translaki täytyy laittaa remonttiin, koska nykyinen ei ole 2010-luvun sivistysvaltioon millään tavalla sopiva. Lisäksi tarvitsemme äitiyslain, joka poistaa naispareilta turhaa, kallista ja nöyryyttävää adoptioprosessiin liittyvää byrokratiaa.

Selkeiden lainsäädännöllisten epäkohtien lisäksi korjaamista riittää myös asenteissa ja ihmisten moninaisuuden asiallisessa kohtaamisessa. Se ei kosketa vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, vaan koko ihmisyyden kirjoa.

Ihminen voidaan saada tuntemaan olonsa hyvin tukalaksi ikänsä, ihonvärinsä, seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisensa, vammaisuutensa, uskontonsa, kielensä tai muun vastaavan ominaisuutensa vuoksi, vaikka minkäänlaista lakia tai asetusta ei rikottaisikaan.

Vastuu yhdenvertaisuudesta ja ihmisten moninaisuuden kunnioittavasta kohtaamisesta on meidän jokaisen yhteinen, mutta lisäksi myös julkisella vallalla on oma vastuunsa.

Oulun kaupungin kohdalla se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy sitoutua vahvasti moniarvoisen ja yhdenvertaisen ilmapiirin johdonmukaiseen ja suunnitelmalliseen edistämiseen.

Konkreettisesti se sisältää esimerkiksi sen, että kaupungin henkilöstön – kuten esimerkiksi opettajien tai asiakaspalvelijoiden – lisäkoulutustarvetta ihmisten moninaisuuden kunnioittavaan ja arvokkaaseen kohtaamiseen selvitetään säännöllisesti ja että tarpeen vaatiessa lisäkoulutusta tarjotaan. En usko kenenkään toimivan epäasiallisesti ilkeyttään, mutta tarjoamalla asiallista tietoa voimme torjua ikäviä tilanteita ja kiusallisia väärinkäsityksiä.

Kaikenlaisia ihmisiä kunnioittavassa Oulussa kaikki voivat paremmin, joten asiaan täytyy kiinnittää yhä enemmän huomiota. Yhdenvertainen ja moniarvoinen ilmapiiri on myös vetovoimakysymys, jonka merkitystä kaupunkien välisessä kilpailussa ei saa aliarvioida. Uskon, että modernit kaupungit ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Kannattaako Fennovoiman osakkeita omistaa?

Aiemmin golf-osakkeen hankkiminen oli käytännöllinen tapa päästä pelaamaan golfia. Osakkuus kannatti, jos kierroksia kertyi riittävästi.

Sitten olosuhteet muuttuivat. Nyt golfia pääsee pelaamaan edullisesti ilman osakkeenomistusta. Kenttien ylläpitokustannukset ovat luonnollisesti jääneet osakkaiden harteille, mikä on johtanut siihen, että golf-osakkeen omistaminen on taloudellisesti niin kannattamatonta, että niistä voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta päästä eroon.

Pahimmillaan golf-osake voi imeä kokonaisen kuolinpesän tyhjäksi: perintöä ei välttämättä kannata vastaanottaa, koska samalla saisi vaivoikseen rahaa loputtomasti nielevän golf-osakkeen.

Kuulostaako tutulta?

Ennen vanhaan ydinvoimalan osakkuus on ollut taloudellisessa mielessä kannattavaa toimintaa, koska ydinvoimalan osakkaat ovat saaneet voimalasta omakustannehintaista sähköä.

Sitten olosuhteet muuttuivat. Nyt käytävän futuurikaupan perusteella vaikuttaa selvältä, että Fennovoiman tarjoama omakustannesähkö on pörssihintaista sähköä kalliimpaa. Osakkailla ei ole mitään mahdollisuutta olla ostamatta omakustannehintaista sähköä, minkä vuoksi Fennovoiman osakkuus ei ole erityisemmin kiinnostanut muita kuin kunnallisia ja valtiollisia energiayhtiöitä, joiden päätöksenteko on pohjautunut enemmän ideologiaan kannattavuuslaskelmien sijaan.

Myös Oulun kaupunki on osallisena Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeessa Oulun Energian kautta. Meille oululaisille se tarkoittaa sitä, että omistamamme energiayhtiö on sitoutunut ostamaan omakustannesähköä, jonka hinta nyt käytävän futuurikaupan perusteella on tulevaisuuden pörssisähköä kalliimpaa. Toisin sanoen ideologinen ydinvoimahuuma uhkaa koitua oululaisten veronmaksajien päänmenoksi.

Kesko-konserniin kuuluva Kestra Oy sai hiljattain välimiesoikeudelta päätöksen, että se voi irtautua Fennovoiman ja Rosatomin hankkeesta. Päätös luo toivoa siitä, että myös Oulu voi harkita osakkuuttaan uudelleen.

Tämän vuoksi Oulun vihreä valtuustoryhmä jätti tammikuun kaupunginvaltuuston kokouksessa ryhmäaloitteen, jossa esitämme, että Oulun kaupunki käynnistää omistajaohjaustoimet, joiden tavoitteena on Oulun Energian irrottautuminen Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta.

Kaiken edellä mainitun perusteella on kohtuullista tarkastella tilannetta uudelleen. En halua, että omistamallemme energiayhtiölle käy kuin golf-osakkeelliselle kuolinpesälle.

Sateenkaarisenioreiden tarpeet huomioidaan jatkossa aiempaa paremmin

Jätin lokakuun kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitin, että Oulun kaupunki selvittää, onko ikäihmisten kanssa työskentelevillä Oulun kaupungin työntekijöillä täydennyskoulutustarvetta seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden asialliseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen ja että täydennyskoulutusta järjestetään, jos sellaiselle tarvetta ilmenee.

Lisäksi sisällytin aloitteeseeni vaatimuksen, että oman tuotannon lisäksi edellä mainitut seikat täytyy ottaa huomioon ostopalvelujen hankintakriteerejä määriteltäessä.

Hyvinvointilautakunta käsitteli aloitteeni tänään. Hyvinvointijohtajan mukaan kaupungin omien palvelujen osalta asia on kunnossa, ja kaupunki järjestää ja tarjoaa lisäkoulutusta työntekijöilleen jo nyt.

Sen sijaan muilta tuottajilta ostettujen palvelujen osalta asia aiotaan jatkossa huomioida paremmin: sateenkaarisenioreiden arvokas kohtaaminen aiotaan huomioida ostopalvelujen kilpailutuksissa ja silloin, kun palvelusetelituottajien uusia sääntökirjoja laaditaan ja vanhoja päivitetään. Vaikka parannus ei ole valtava, olen siihen tyytyväinen. Se voi olla merkityksellinen monelle yksilölle.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ikäihmiset ovat eläneet nuoruutensa aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli sekä rikos että sairaus. Lisäksi asenteet seksuaalista ja sukupuolista moninaisuutta kohtaan ovat olleet ankaran kielteisiä. Siksi on tärkeää, että asiaa pidetään yllä ja että sitä edistetään, jotta jokainen voi elää arvokkaan vanhuuden omana ainutlaatuisena itsenään.

Tulossa Ouluun: yleisiä pyöränhuoltopisteitä

Jätin Oulun kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitin, että Ouluun rakennettaisiin yleisiä pyöränkorjaus- ja pumppauspisteitä. Perustelin aloitettani muun muassa kaupunkistrategialla, terveydellä ja kansantaloudella. Aloitteeni tarkemmat perustelut löytyvät täältä.

Yhdyskuntalautakunta käsitteli aloitteeni tänään, ja voin todeta, että olen tyytyväinen lopputulokseen: Viranhaltijan pohjaesityksen mukaan jo syyskuun lopussa on tehty alustava päätös kahden pyöränhuoltopisteen hankkimisesta vilkkaiden pyöräpysäköintipaikkojen yhteyteen. Niiden paikat sovitaan tarkemmin myöhemmin, mutta kuitenkin niin, että ne ovat käytössä keväällä.

Yhdyskuntalautakunnan tämänpäiväisen päätöksen mukaan tarkoituksena on, että päätökset mahdollisten uusien pyöränhuoltopisteiden hankinnoista tehdään nyt asennettavista pisteistä saatujen kokemusten perusteella.

Lienee selvää, että odotan kevättä ja uusia pyöränhuoltopisteitä malttamattomana!