Kannattaako Fennovoiman osakkeita omistaa?

Aiemmin golf-osakkeen hankkiminen oli käytännöllinen tapa päästä pelaamaan golfia. Osakkuus kannatti, jos kierroksia kertyi riittävästi.

Sitten olosuhteet muuttuivat. Nyt golfia pääsee pelaamaan edullisesti ilman osakkeenomistusta. Kenttien ylläpitokustannukset ovat luonnollisesti jääneet osakkaiden harteille, mikä on johtanut siihen, että golf-osakkeen omistaminen on taloudellisesti niin kannattamatonta, että niistä voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta päästä eroon.

Pahimmillaan golf-osake voi imeä kokonaisen kuolinpesän tyhjäksi: perintöä ei välttämättä kannata vastaanottaa, koska samalla saisi vaivoikseen rahaa loputtomasti nielevän golf-osakkeen.

Kuulostaako tutulta?

Ennen vanhaan ydinvoimalan osakkuus on ollut taloudellisessa mielessä kannattavaa toimintaa, koska ydinvoimalan osakkaat ovat saaneet voimalasta omakustannehintaista sähköä.

Sitten olosuhteet muuttuivat. Nyt käytävän futuurikaupan perusteella vaikuttaa selvältä, että Fennovoiman tarjoama omakustannesähkö on pörssihintaista sähköä kalliimpaa. Osakkailla ei ole mitään mahdollisuutta olla ostamatta omakustannehintaista sähköä, minkä vuoksi Fennovoiman osakkuus ei ole erityisemmin kiinnostanut muita kuin kunnallisia ja valtiollisia energiayhtiöitä, joiden päätöksenteko on pohjautunut enemmän ideologiaan kannattavuuslaskelmien sijaan.

Myös Oulun kaupunki on osallisena Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeessa Oulun Energian kautta. Meille oululaisille se tarkoittaa sitä, että omistamamme energiayhtiö on sitoutunut ostamaan omakustannesähköä, jonka hinta nyt käytävän futuurikaupan perusteella on tulevaisuuden pörssisähköä kalliimpaa. Toisin sanoen ideologinen ydinvoimahuuma uhkaa koitua oululaisten veronmaksajien päänmenoksi.

Kesko-konserniin kuuluva Kestra Oy sai hiljattain välimiesoikeudelta päätöksen, että se voi irtautua Fennovoiman ja Rosatomin hankkeesta. Päätös luo toivoa siitä, että myös Oulu voi harkita osakkuuttaan uudelleen.

Tämän vuoksi Oulun vihreä valtuustoryhmä jätti tammikuun kaupunginvaltuuston kokouksessa ryhmäaloitteen, jossa esitämme, että Oulun kaupunki käynnistää omistajaohjaustoimet, joiden tavoitteena on Oulun Energian irrottautuminen Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta.

Kaiken edellä mainitun perusteella on kohtuullista tarkastella tilannetta uudelleen. En halua, että omistamallemme energiayhtiölle käy kuin golf-osakkeelliselle kuolinpesälle.

Sateenkaarisenioreiden tarpeet huomioidaan jatkossa aiempaa paremmin

Jätin lokakuun kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitin, että Oulun kaupunki selvittää, onko ikäihmisten kanssa työskentelevillä Oulun kaupungin työntekijöillä täydennyskoulutustarvetta seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden asialliseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen ja että täydennyskoulutusta järjestetään, jos sellaiselle tarvetta ilmenee.

Lisäksi sisällytin aloitteeseeni vaatimuksen, että oman tuotannon lisäksi edellä mainitut seikat täytyy ottaa huomioon ostopalvelujen hankintakriteerejä määriteltäessä.

Hyvinvointilautakunta käsitteli aloitteeni tänään. Hyvinvointijohtajan mukaan kaupungin omien palvelujen osalta asia on kunnossa, ja kaupunki järjestää ja tarjoaa lisäkoulutusta työntekijöilleen jo nyt.

Sen sijaan muilta tuottajilta ostettujen palvelujen osalta asia aiotaan jatkossa huomioida paremmin: sateenkaarisenioreiden arvokas kohtaaminen aiotaan huomioida ostopalvelujen kilpailutuksissa ja silloin, kun palvelusetelituottajien uusia sääntökirjoja laaditaan ja vanhoja päivitetään. Vaikka parannus ei ole valtava, olen siihen tyytyväinen. Se voi olla merkityksellinen monelle yksilölle.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ikäihmiset ovat eläneet nuoruutensa aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli sekä rikos että sairaus. Lisäksi asenteet seksuaalista ja sukupuolista moninaisuutta kohtaan ovat olleet ankaran kielteisiä. Siksi on tärkeää, että asiaa pidetään yllä ja että sitä edistetään, jotta jokainen voi elää arvokkaan vanhuuden omana ainutlaatuisena itsenään.

Tulossa Ouluun: yleisiä pyöränhuoltopisteitä

Jätin Oulun kaupunginvaltuuston syyskuun kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitin, että Ouluun rakennettaisiin yleisiä pyöränkorjaus- ja pumppauspisteitä. Perustelin aloitettani muun muassa kaupunkistrategialla, terveydellä ja kansantaloudella. Aloitteeni tarkemmat perustelut löytyvät täältä.

Yhdyskuntalautakunta käsitteli aloitteeni tänään, ja voin todeta, että olen tyytyväinen lopputulokseen: Viranhaltijan pohjaesityksen mukaan jo syyskuun lopussa on tehty alustava päätös kahden pyöränhuoltopisteen hankkimisesta vilkkaiden pyöräpysäköintipaikkojen yhteyteen. Niiden paikat sovitaan tarkemmin myöhemmin, mutta kuitenkin niin, että ne ovat käytössä keväällä.

Yhdyskuntalautakunnan tämänpäiväisen päätöksen mukaan tarkoituksena on, että päätökset mahdollisten uusien pyöränhuoltopisteiden hankinnoista tehdään nyt asennettavista pisteistä saatujen kokemusten perusteella.

Lienee selvää, että odotan kevättä ja uusia pyöränhuoltopisteitä malttamattomana!

Puheeni varhaiskasvatuksesta kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa

Olen valtavan tyytyväinen siihen, että budjettiriihessä saavutettiin kompromissi varhaiskasvatusmäärärahojen kasvattamisesta 1,5 miljoonalla eurolla.

On tärkeää, että tällainen kompromissi saavutettiin, vaikka se ei täydellinen olekaan. Täydellisyys ei määritelmällisesti kompromissien luonteeseen tietysti kuulukaan.

On hienoa, että saamme lisää varhaiskasvatuksen ammattilaisia sellaisiin ryhmiin, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Pidän tätä hyvänä kehityksenä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta, koska tällä hetkellä erityislasten määrä on julkisella puolella huomattavasti suurempi kuin yksityisellä.

Siksi on harmillista, että osa valtuutetuista on valmis pelaamaan uhkapeliä tällä kompromissilla. Uhkapeliä erityistä tukea tarvitsevien lasten lisätuen kanssa.*

Koska kompromissi ei ole täydellinen, se jättää korjattavaa ja parannettavaa tuleville vuosille. Puhun erityisesti subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta.

Pidän uhkakuvana, että jos osa-aikaisen hoidon tarve kasvaa merkittävästi, ryhdytään perustamaan erillisiä osapäiväryhmiä. Koska subjektiivisen päivähoidon rajaaminen koskee erityisesti pienituloisten perheiden lapsia, syntyy vaara, että näistä osapäiväryhmistä syntyy leimallisesti köyhien perheiden lasten ryhmiä. Tällä olisi kauaskantoiset ja epätoivotut seuraukset.

Tällainen lasten eriarvoistuminen ei saa toteutua. Toivon, että varhaiskasvatuksen ammattilaisten voimavarat riittävät tällaisen kehityksen ehkäisemiseen, mutta tilanne ei voi jatkua tällaisena enää pitkään.

Näihin asioihin täytyy palata tulevina vuosina. Nyt saavutettu kompromissi ei ole täydellinen, mutta se on selkeä parannus nykytilaan. Kiitos siitä neuvottelijoille.

*) Muutama valtuutettu esitti subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista, mille äänet valtuustossa eivät riitä, mutta mikä voisi rikkoa koko yhdessä sovitun kompromissin.