Keskustakampus on ainutlaatuinen mahdollisuus

(Julkaistu Kalevan mielipidepalstalla 9.5.2020) Oulun yliopiston hallitus on tehnyt rohkean päätöksen yliopiston tulevaisuuden sijainnista. Yliopisto on tehnyt päätöksensä omista lähtökohdistaan, mutta yliopiston ja Oulun kaupungin välillä on kohtalonyhteys: jos yliopisto ei menesty tulevaisuuden kiristyvässä kilpailussa pienenevistä opiskelijaikäluokista, heijastuu se myös

Tulevalle vuosikymmenelle – vihreiden ryhmäpuheenvuoro talousarvioon 2020

Pidin oheisen vihreiden ryhmäpuheenvuoron Oulun kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa 2.12.2019. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!  Kun käsittelemme kaupungin talousarviota, meidän on mietittävä, millaiseen suuntaan haluamme Oulua kehittää pian alkavalla 2020-luvulla.  Me vihreät haluamme rakentaa hiilineutraalia Oulua. Oulua, jossa kukaan ei tipu matkasta,

Ei lasten eriarvoistamiselle, kyllä laadukkaalle varhaiskasvatukselle

Muutamassa suuremmassa kaupungissa on päätetty, että lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen ei rajoiteta heidän vanhempiensa työmarkkina-aseman perusteella ja/tai varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei kasvateta. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti torjua molemmat heikennykset eilisessä kokouksessaan. Monessa paikassa päätöstä ei ole vielä tehty, kuten esimerkiksi

Koulutus on sijoitus tulevaisuuteen!

Olen aiemmin sitoutunut opiskelijoiden #koulutustuslupaus-kampanjan kaikkiin tavoitteisiin. Eilen allekirjoitin Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton, SOOL ry:n, eduskuntavaalitavoitteet. Molempiin kampanjoihin sitoutuminen on ollut helppoa gradua vaille valmiina saksan ja ruotsin opettajana. Olen todella huolissani suunnasta, mihin koulutusta ollaan Suomessa viemässä.

Kun tarkastellaan länsimaista menestystarinaa, on selvää, että monen menestystarinan takana on lähes poikkeuksetta inhimillinen pääoma ja sivistys. Nämä kaksi asiaa nostavat tuottavuutta ja johtavat talouskasvuun. Laadukkaalla koulutuksella voidaan myös tehokkaasti torjua perhetaustoista aiheutuvaa eriarvoistumista ja antaa jokaiselle lapselle paremmat mahdollisuudet menestyä. Laadukas ja ennen kaikkea kaikkien saatavilla oleva koulutus antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden muuttaa maailmaa.