Tavoittelen jatkokautta – tervetuloa tukiryhmääni!

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta 2017. Silloin kuntiin valitaan uudet päättäjät seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Olen päättänyt tavoitella jatkokautta Oulun kaupunginvaltuustoon. Haluan jatkaa työtäni yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden, paremman joukkoliikenteen, pyöräilyn, varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja eheämmän kaupunkirakenteen puolesta. Myös Oulun kaupungin talous täytyy saada

Jokainen meistä on joskus sinkku

Kaleva kirjoittaa tänään, ettei sinkkujen ääni kuulu vaaleissa. Yksin asuvana sinkkuna olen iloinen, että tämä tärkeä aihe on nostettu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Totuus kuitenkin on, että jokainen meistä on joskus sinkku. Jotkut ovat sinkkuja koko elämänsä ajan. Monet eivät etsi kumppania lainkaan.

Sinkut jäävät usein poliittisen keskustelun ulkopuolelle, koska ajatellaan, että sinkkuus on vain välivaihe ennen parisuhdetta. Monille sinkkuus on kuitenkin tietoinen valinta. Puhun tässä tekstissä sekä sinkuista että yksin asuvista, koska yksin asuminen ei aina tarkoita yksin elämistä.

Kestävää kaupunkisuunnittelua. Nyt.

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus eivät välttämättä kuulosta erityisen kiinnostavilta aiheilta, mutta ne koskettavat meidän jokapäiväistä elämäämme. Se, missä olemme ja minne menemme, riippuu kaupunginvaltuustossa tehtävistä ratkaisuista. Kaupunkisuunnittelu määrää, paljonko vietämme aikaa autoissa tai busseissa, miten kauas meidän täytyy lähteä kauppaan, kirjastoon tai terveyskeskukseen ja viime kädessä sen, miten hyvin viihdymme kotikaupungissamme. Turhan matkustamisen vähentäminen on myös olennaista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

On aika aloittaa kampanja

Olin 20-vuotias, kun tulin valituksi Oulun kaupunginvaltuuston varajäseneksi neljä vuotta sitten. Muistan ajatelleeni, että olen 25-vuotias kun kuluva valtuustokausi päättyy. Ajatus tuntui tuolloin kaukaiselta, mutta nyt se hetki on lähellä.

On aika aloittaa elämäni toinen kuntavaalikampanja. Kuntavaalien välillä olen ollut ehdolla myös eduskuntaan. Sain niissä vaaleissa vajaat 600 ääntä, suurimmaksi osaksi uuden Oulun alueelta. Eduskuntavaaleihin liittyvä materiaali löytyy yläpalkin Arkisto-kohdan alta. Sieltä löytyy tietoa, joka auttaa arvomaailmani hahmottamisessa.