Sanginjoen käsittely jatkuu

Tänään ilmestynyt Kaleva kertoo, että kaupunginlakimiehet ovat tulleet johtopäätökseen, että kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa päättäessään Sanginjoen ulkometsien suojelematta jättämisestä: päätäntävalta kuuluu kaupunginvaltuustolle – perustettiinpa suojelualuetta tai ei – koska kyseessä on omistajapoliittinen linjaus.
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 12. toukokuuta ja tekee asiasta päätösesityksen kaupunginvaltuustolle, joka päättää asiasta 17. toukokuuta.

Sanginjoen ulkometsän suojelualue kaatui

Osallistuin eilen Oulun kaupunginhallituksen kokoukseen. Yksi kokouksen tärkeimmistä asioista oli Sanginjoen ulkometsän suojelusta päättäminen. Pohjaesityksen mukaan alueelle olisi perustettu kansallispuistotasoinen suojelualue ja suojelualueen ulkopuolisen metsätalousalueen hoidossa lähtökohtana olisi ollut virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Keskustan esittämänä ja kokoomuksen kannattamana pohjaesitys kuitenkin kaatui äänin 8-8 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Valitettavasti yksi vasemmistoliiton edustaja oli poistunut kokouksesta ennen äänestystä.

Vihreästi ajatteleva seurakuntalainen – asetu ehdolle kirkollisvaaleissa!

Minua on pyydetty muutamaan otteeseen osallistumaan marraskuussa järjestettäviin seurakuntavaaleihin. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska en ole vaalikelpoinen. Ollakseni vaalikelpoinen minun täytyisi olla seurakunnan jäsen, eikä minulle ole halua tai aikomusta liittyä kirkkoon. Haluan kuitenkin kehottaa kaikkia vihreästi ajattelevia seurakuntalaisia