Päätin viime vuonna äänestäjien kuluttajansuojan ja avoimuuden lisäämiseksi kirjoittaa vuosittain poliittisen vuosikertomuksen, jossa käyn läpi keskeisimmät poliittiset tekoni, puheeni ja aloitteeni. Viime vuonna kirjoittamaani vuosikertomukseen voit tutustua täällä. Tässä tekstissä käsittelen vuoden 2014 poliittisia toimiani.

Oulun kaupunginvaltuusto

Oulun kaupunginvaltuuston kokouksissa puhuin perheiden monimuotoisuuden kohtaamisesta ja esteettömyyden edistämisestä sekä keväällä että talvella. Puolustin Sanginjoen suojelualueen perustamista ja joukkoliikenteen palvelutason parantamista. Vastustin Fennovoiman ydinvoimalaan investoimista.

Tein vuoden aikana kaksi valtuustoaloitetta, joista molemmat hyväksyttiin.

Ensimmäinen koskee nimettömään työnhakuun siirtymistä ja toinen Saamen lipulla liputtamista Oulun kaupungintalolla saamelaisten kansallispäivänä.

Erityisen iloinen olen nimetöntä työnhakua koskevan aloitteeni hyväksymisestä. Arvioiden mukaan nimetön työnhaku lisää työnhakijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua. Käytännössä anonyymi rekrytointi tarkoittaa sitä, että hakemuksista poistetaan hakijan henkilökohtainen tausta: nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot ja kansalaisuus. Sen on todettu vähentävän muun muassa ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan liittyvää epätasapuolista kohtelua.

Uutinen Saamen lipulla liputtamisesta.Toista hyväksyttyä aloitettani perustelin sillä, että Oulun kaupunki ja alueen elinkeinot ovat vahvasti mukana sekä Barentsin että arktisen alueen kehitystyössä, johon alueen alkuperäiskansana saamelaiset oleellisena osana kuuluvat. Huomionarvoista on myös se, että yksi merkittävimmistä saamelaisinstituutioista – Giellagas-instituutti – sijaitsee Oulussa, minkä vuoksi Oulun yliopisto liputtaa Saamen lipulla saamelaisten kansallispäivänä. Lisäksi kaupunkimme nimi tulee saamenkielisestä tulvavettä tarkoittavasta sanasta. Oulussa saamelaisia asuu noin 600–700.

Kaupungin yhdenvertaisuustyöryhmässä toimin Oulun Seta ry:n edustajana. Lisäksi toimin kaupunginhallituksen edustajana Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnassa, jossa minulla on vain puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kansalaisaktivismi

Toimin vuonna 2013 Tahdon2013-aloitteen Oulun aluevastaavana. Kansalaisaloitteen tarkoituksena oli mahdollistaa avioliitto myös samaa sukupuolta oleville pareille. Vuonna 2014 jatkoin kansalaisaloitteen puolustamista muun muassa kirjoittamalla tasa-arvoisesta avioliittolaista mielipidekirjoituksen Kalevaan. Kesällä osallistuin Helsinki Pride -kulkueeseen.

Uutinen tasa-arvoisen avioliittolain läpimenosta.

Lopulta 28. marraskuuta koitti suuri ilon ja onnen päivä, kun eduskunta hyväksyi tasa-arvoisen avioliittolain. Kirjoitin välittömästi päätöksen jälkeen Twitteriin itkeväni ilosta asian johdosta. Kaleva uutisoi itkuni.

Oulun yliopiston ylioppilaskunta

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa puhuin muun muassa sen puolesta, että vuoden 2015 toimintasuunnitelmaan sisällytetään kohta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusselvityksen laatimisesta, minkä pohjalta ylioppilaskunnalle laaditaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Ilokseni voin kertoa, että asia hyväksyttiin.

Muuta

Kirjoitin blogiini vuonna 2014 yhteensä viisitoista kertaa. Viikoittain kirjoitin Facebookiin ja liki päivittäin Twitteriin. Keväällä ryhdyin lähettämään median edustajille valtuustoaloitteinani koskevia lehdistötiedotteita, jotka useimmiten ylittivät julkaisukynnyksen.

Vuoden aikana annoin kymmenisen haastattelua, joista eniten huomiota saanut nähtiin valtakunnallisessa televisiolähetyksessä. Asia koski seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemaa väkivallan uhkaa.

Eurovaaleissa toimin kansanedustaja Oras Tynkkysen Oulun tukiryhmän vetäjänä. Oras valittiin europarlamenttiin varasijalle.

Vuoden aikana kirjoitin tasa-arvoista avioliittolakia puolustavan mielipidekirjoituksen lisäksi kaksi muuta tekstiä, joista ensimmäinen koski vammaisten henkilökohtaisten avustajien työnkuvaa ja toinen päätöksenteon avoimuuden tärkeyttä. Oulun kaupunginvaltuustossa nimittäin esitettiin, että valtuustolähetyksistä luovuttaisiin eduskuntavaaleihin asti.

Heinäkuussa minut hyväksyttiin Oulun vaalipiirin vihreiden kansanedustajaehdokkaaksi.