Jätin kaupunginvaltuuston helmikuun kokouksessa seuraavanlaisen aloitteen. Jään mielenkiinnolla odottamaan, millaisia jatkotoimenpiteitä se saa aikaan.

Valtuustoaloite

Siirtyminen nimettömään työnhakuun Oulun kaupungin rekrytoinneissa

Esitän, että Oulussa aloitetaan nimetön työnhaku kaupungin omissa rekrytoinneissa.

Anonyymissä työnhakuprosessissa hakemuksista poistetaan hakijan henkilökohtainen tausta: nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot ja kansalaisuus. Menettely lisää hakijoiden tasa-arvoista ja yhdenmukaista kohtelua. Samalla se korostaa hakijan osaamisen merkitystä henkilön taustan sijaan. Menettely ei vaikuta kuitenkaan esimerkiksi haastatteluihin tai soveltuvuustesteihin. Työnhakuprosessi on anonyymi vain siinä vaiheessa, kun päätetään haastatteluihin tai soveltuvuustesteihin kutsuttavista.

Nimetöntä työnhakua voidaan kokeilla ensin rajatummin vain osassa rekrytoinneista. Mikäli kokeilu todetaan toimivaksi, voidaan nimetön työnhaku päättää laajentaa kaikkiin rekrytointeihin tai rajata osaan.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen vaatii aktiivisia toimenpiteitä. Anonyymia työnhakua toteutetaan eri tavoin useissa maissa. Sen on todettu vähentävän muun muassa ikään, sukupuoleen tai etniseen taustaan liittyvää epätasapuolista kohtelua.

Oulussa 17.2.2014,

Janne Hakkarainen (vihr.)

Päivitys: kaupunginhallitus hyväksyi aloitteeni kokouksessaan 2.6.

Aloite nimettömään työnhakuun siirtymisestä