Olen Oulun kaupungin tasa-arvosuunnitelmaa valmistelevan yhdenvertaisuustyöryhmän jäsen. Edellisessä kokouksessa kuulin saamelaisten edustajalta, että saamelaisten huomioiminen Oulun kaupungissa symbolisilla eleillä – toimivien ja riittävien palvelujen lisäksi – olisi hienoa. Esimerkkinä hän mainitsi nimenomaan Saamen lipun käytön Oulun kaupungintalolla saamelaisten kansallispäivänä, joten valmistelin aiheesta aloitteen tämän päivän kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Valtuustoaloite

Saamen lipulla liputtaminen saamelaisten kansallispäivänä

Esitän, että Oulun kaupunki alkaa vuosittain liputtaa Saamen lipulla saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta Oulun kaupungintalolla.

Oulun kaupunki ja alueen elinkeinot ovat vahvasti mukana sekä Barentsin että arktisen alueen kehitystyössä, johon alueen alkuperäiskansana saamelaiset oleellisena osana kuuluvat. Huomionarvoista on myös se, että yksi merkittävimmistä saamelaisinstituutioista – Giellagas-instituutti – sijaitsee Oulussa, minkä vuoksi Oulun yliopisto liputtaa Saamen lipulla saamelaisten kansallispäivänä. Lisäksi kaupunkimme nimi tulee saamenkielisestä tulvavettä tarkoittavasta sanasta. Oulussa saamelaisia asuu noin 600-700.

Saamelaisalueen ulkopuolisista toimijoista muun muassa Helsingin kaupunki liputtaa sekä Suomen että Saamen lipuilla Helsingin kaupungintalolla saamelaisten kansallispäivänä.

Saamelaisten kansallispäivä ei ole lainsäädännön tarkoittama virallinen liputuspäivä, minkä vuoksi Suomen lipulla liputtaminen ei ole pakollista. Kuitenkin jos liputetaan molemmilla lipuilla, täytyy Suomen lipun lainsäädännön mukaan olla arvokkaammassa asemassa suhteessa muihin lippuihin.

Idean tästä valtuustoaloitteesta sain Oulun saamelaisyhteisön jäseniltä.

Oulussa 24.3.2014,

Janne Hakkarainen (vihr.)

Päivitys: kaupunginhallitus hyväksyi aloitteen kokouksessaan 9.6.

Aloite Saamen lipun käytöstä saamelaisten kansallispäivänä