Tänään Oulun kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti valtuustoaloitteeni Oulun kaupungin ostotietojen julkaisemisesta. Tein aloitteen Helsingin esimerkin innoittamana: siellä avoimuuden on arvioitu johtavan 1-2 prosentin säästöihin kaupungin ostoissa ja hankinnoissa.

Oulun kokoisessa kaupungissa 1-2 prosentin säästöt kaupungin ostoissa ja hankinnoissa tarkoittavat varovaisestikin arvioituna useita miljoonia euroja joka vuosi. Ajatuksena on, että ostoja harkitaan entistä enemmän, jos niitä voi joutua perustelemaan tarkemmin julkisesti. Päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys ovat myös itsessään arvokkaita asioita.

Olen valtavan innoissani valtuustoaloitteeni läpimenosta, koska siitä seuraavat säästöt ovat itsestään selvästi parempia kuin esimerkiksi leikkaukset palveluista. Lisäksi avoimuus tukee vastuullisen rahankäytön kulttuuria.

Ostotiedot ovat julkisia jo nyt, mutta jatkossa ne löytyvät helposti ja selkeästi yhdestä paikasta. Käytännössä aloitteen hyväksyminen tarkoittaa, että Oulun kaupunki julkistaa ostotietonsa vuosittain aina tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen Oulun kaupungin Avoin data –sivulla. Lisäksi palvelussa julkaistaan taannehtivasti vuosien 2012, 2013 ja 2014 ostotiedot.

Aloitteeni ostotietojen julkaisemisesta hyväksyttiin