Valtuusto hyväksyi eilen Oulun maankäytön toteuttamisohjelman vuosille 2014-2018. Ohjelmaan hyväksyttiin Jenni Pitkon esittämänä ja minun kannattamanani tarkennus, että asuntotuotanto ohjataan suuralueille toteutuva kysyntä huomioiden. Lisäyksellä on yhteiskuntarakennetta eheyttävä vaikutus. Tästä iloitsen.

Yllättäen erään kokoomuslaisen esittämänä keskusteltiin rakentamattomien asemakaavatonttien kiinteistöverosta. Tällä hetkellä sellaista veroa ei ole. Valtuustoryhmien puheenjohtajat kuitenkin tulivat sellaiseen lopputulokseen, että vero olisi ollut valtuustosopimuksen vastainen, joten siihen palataan vasta ensi vuoden verojen valmistelussa.

Tämä harmittaa minua. Verolla olisi saatu noin 400 000 euron verran lisätuloja, minkä lisäksi sillä olisi ollut täydennysrakentamiseen ja yhteiskuntarakenteen eheytymiseen ohjaava vaikutus.

Lisäksi tuloveroprosentti nostettiin 20:en.

Asuntotuotannosta ja kiinteistöverosta