Oulun kaupunginvaltuusto kokoontui maanantaina. Käytin kokouksessa yhteensä kolme puheenvuoroa, jotka käsittelivät joukkoliikenteen syöksykierrettä, kirjastojen esteettömyyttä ja varavesijärjestelmää.

Joukkoliikenne

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2014 ympäristötilinpäätöstä, jossa todetaan, että autoistuminen on jatkanut kasvuaan ja joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat laskeneet. Huomautin, että tämä on täysin kaupunginvaltuuston yksimielisesti hyväksymän kaupunkistrategian vastaista kehitystä. Olemme asettaneet tavoitteeksemme vähentää autoilun ja kasvattaa joukkoliikenteen suhteellista osuutta.

image
Autoistuminen lisääntyy ja joukkoliikenteen käyttäjämäärät pienenevät.

Lisäksi esitin toivomuksen, että kaupunginvaltuusto huomioisi jatkossa paremmin itse asettamansa tavoitteet, jotta kehitys saadaan oikaistua tavoitteita vastaavaan suuntaan. Käytännössä se tarkoittaa joukkoliikenteeseen panostamista ja kaupunkirakenteen tiivistämistä ja eheyttämistä.

Esteettömyys

Kokouksessa käsiteltiin myös tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomusta, jossa mainitaan, että kaikki Oulun kirjastot eivät ole esteettömiä. Huomautin, että vammaisten ja liikuntarajoitteisten perusoikeuksien turvaamiseksi asia pitää korjata ja että esteettömyyden merkitys kasvaa päivä päivältä suuremmaksi väestön ikääntymisen vuoksi.

Varavesijärjestelmä

Kaikista eniten kaupunginvaltuustoa puhutti varavesijärjestelmä. ELY-keskus on painostanut Oulun kaupunkia päättämään asiasta toukokuun loppuun mennessä. Äänestyksessä Viinivaara-vaihtoehto voitti ja hajautettu malli hävisi äänin 34-33.

Minä kannatin hajautettua mallia. Perustelin kantaani muun muassa ympäristöarvoilla, jotka vaikuttivat minun vaakakupissani erityisen paljon.

Totesin, että Oulun vedenhankinnan monitavoitearvioinnin mukaan Viinivaaran luontovaikutukset lähteille ovat suuria ja purojen ja jokien virtaamiin kohtalaisia. Lisäksi huomautin, että Viinivaara-vaihtoehto edellyttää kajoamista Natura 2000-verkostoon ja että Natura-alueita ei ole päätetty perustaa kevyin perustein, vaan takana on selkeät ja perustellut syyt luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Ympäristöarvojen lisäksi vetosin siihen, että Viinivaara-vaihtoehdon valitseminen johtaa pitkiin ja tuskaisiin valitusprosesseihin kaikissa mahdollisissa oikeusasteissa ja että on todennäköistä, että hanke kaatuu kokonaan jossain oikeusasteessa.

On harmillista, että asia ratkesi Viinivaara-vaihtoehdon eduksi.

Busseista, esteettömyydestä ja Viinivaarasta