Muutamassa suuremmassa kaupungissa on päätetty, että lasten subjektiivista oikeutta päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen ei rajoiteta heidän vanhempiensa työmarkkina-aseman perusteella ja/tai varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei kasvateta. Tampereen kaupunginvaltuusto päätti torjua molemmat heikennykset eilisessä kokouksessaan.

Monessa paikassa päätöstä ei ole vielä tehty, kuten esimerkiksi Oulussa. Oulun kaupunginvaltuusto kokoontuu äänestämään ensi vuoden talousarviosta 7. joulukuuta.

Toivon, että seuraamme heikennykset torjuneiden kaupunkien esimerkkiä.

Sitäkin enemmän toivon, että valtioneuvosto päättäisi perua päivähoitoa heikentävät lakiesityksensä, koska ne aivan ilmiselvästi johtavat lasten eriarvoiseen kohteluun riippuen siitä, missä kunnassa he asuvat.

Meillä ei ole varaa toistaa edellisen laman virheitä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laajan tutkimuksen mukaan meistä vuonna 1987 syntyneistä joka viidennes on käyttänyt psykiatrisen sairaanhoidon palveluja tai syönyt psyykenlääkkeitä 21 ikävuoteen mennessä. Me vuonna 1987 syntyneet aloitimme koulunkäyntimme 1990-luvun laman aikana.

Ei lasten eriarvoistamiselle, kyllä laadukkaalle varhaiskasvatukselle