Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Toukokuussa peräänkuulutin vastausta siihen, että tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan kirjastojen esteettömyydessä on puutteita. Nyt vastaus on saatu, ja minun on pakko todeta pettyneeni siihen.

Vastauksessa todetaan, että ”[k]irjastopalveluiden tilaratkaisuissa pyritään ottamaan huomioon fyysisen esteettömyyden vaatimukset”.

Minun mielestäni ”pyritään ottamaan huomioon” on hyvin ympäripyöreä ilmaisu, josta ei tiedä, tarkoitetaanko sillä yhtään mitään, ja jos tarkoitetaan, niin mitä.

Toisin sanoen konkreettiset esitykset asian korjaamiseksi puuttuvat. Vastauksesta huokuu läpi, että asiaan ei suhtauduta riittävällä vakavuudella.

Haluan painottaa, että perustuslain yhdenvertaisuutta käsittelevän luvun mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Minulle varmaan todetaan pian, että rahaa on käytössä vain rajoitetusti, mutta toivon, että priorisoisimme rahankäyttömme niin, että saamme palvelumme perustuslain edellyttämään kuntoon.

Kiitos!