Tänään on kansainvälinen homo- ja transfobian vastainen päivä. Sitä vietetään tänään sen kunniaksi, että 17. toukokuuta 1990 Maailman terveysjärjestö WHO poisti homoseksuaalisuuden psykologisten häiriöiden luettelosta.

Vaikka Suomessa moni asia on hyvin muuhun maailmaan verrattuna, se ei tarkoita, etteikö korjattavaa vielä löytyisi.

Esimerkiksi translaki pitää uudistaa. Nykyinen laki on epäinhimillinen ja julma, koska juridisen sukupuolen vahvistaminen edellyttää pakkosterilisaatiota.

Myös äitiyslaki täytyy saada voimaan. Se ei varsinaisesti lisäisi kenenkään oikeuksia, vaan vähentäisi turhaa ja raskasta byrokratiaa naispareilta nopeuttamalla äitiyden tunnustamista.

Kumpaakin edellä mainittua lakimuutosta yhdistää se, että kumpikaan niistä ei loukkaa muiden ihmisten oikeuksia. Niillä ei myöskään ole negatiivisia kustannusvaikutuksia — äitiyslaki päinvastoin toisi yhteiskunnalle säästöjä vähentämällä naisparien tarvetta rampata virastosta toiseen.

Lasten ja nuorten parissa työskentelevien täytyy asettaa nollatoleranssi homottelulle ja kiusaamiselle. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, ja heidän itsemurhariskinsä on moninkertainen muuhuun väestöön nähden.

Lisäksi jokaisella meistä on mahdollisuus — minusta velvollisuus — parantaa yleistä asenneilmapiiriä puuttumalla tiukasti syrjiviin ja epäasiallisiin puheisiin ja tilanteisiin.

Maailma muuttuu paremmaksi, kun sitä muutetaan. Vastuu siitä on meillä jokaisella.

Hyvää homo- ja transfobian vastaista päivää!