Poliitikkoja arvostellaan usein siitä, ettei heillä ole selkeitä mielipiteitä – tai he eivät ainakaan puhu niistä julkisesti. Tästä syystä olen listannut tälle sivulle lyhyitä ajatuksia mahdollisimman monesta tärkeästä asiasta. Jos joku kysymys puuttuu, ota minuun yhteyttä. Pidätän oikeuden mielipiteideni muuttamiseen, mikäli saan jostain parempaa ja perusteltua tietoa.

Mitä mieltä Janne on…

A

… abortista?

Naisella täytyy olla oikeus päättää omasta kehostaan. Sivistysvaltiossa lainsäädäntö ei pohjaudu vuosituhansia vanhoihin uskonnollisiin teksteihin.

… adoptiosta?

Mahdollisimman monella lapsella täytyy olla mahdollisuus rakastaviin vanhempiin. Myös samaa sukupuolta olevilla pariskunnilla täytyy olla mahdollisuus tarjota rakastava koti vailla perhettä oleville lapsille. Väestönkasvu on merkittävä uhka ihmiskunnalle.

… apilaperheistä?

On olemassa muitakin kuin yhden tai kahden vanhemman perheitä. Apilaperheissä tosiasiallisia vanhempia on useampia ja heidän asemaansa täytyy vahvistaa.

… asevelvollisuudesta?

Asevelvollisuutta on kehitettävä enemmän valikoivampaan suuntaan. Pienempi osuus ikäluokasta riittäisi puolustamaan Suomea. Lisäksi täytyy muistaa, että Suomeen kohdistuvat turvallisuusuhat ovat muuttuneet merkittävästi sitten viime vuosisadan: esimerkiksi venäläinen ydinvoimala Sosnovyi Bor on mielestäni erittäin vakava Suomeen kohdistuva uhka. Palveluksesta on aina voitava kieltäytyä ilman juridisia seuraamuksia.

… autoilusta?

Joissakin tilanteissa yksityisauton omistaminen on näillä lakeuksilla melkein pakollista, mikä on valitettavaa. Joukkoliikennettä on kehitettävä, jotta mahdollisimman moni voi siirtyä kestävämpien liikennemuotojen pariin. Vaikka minulla on ajokortti, en ole autoillut vuosikausiin, koska en pidä siitä.

… autoverotuksesta?

On oikein ja ekologista, että verotus perustuu auton tuottamiin päästöihin.

… avoimesta lähdekoodista julkisen sektorin tietojärjestelmissä?

Kannatan ehdottomasti.

… avioliitosta?

Valtion täytyy kohdella kaikkia kansalaisiaan yhdenvertaisesti. Parisuhteiden luokittelu altistaa syrjinnälle. Seksuaalinen suuntautuminen ei saa eikä voi olla yhdenvertaisten kansalaisoikeuksien toteutumisen este.

Tasa-arvoinen avioliittolaki suojaa myös avioliittoja, joissa toinen osapuoli korjauttaa transhenkilönä sukupuolensa. Nykyinen laki pakottaa kyseiset avioparit avioeroon.

B

… biopolttoaineista?

Kannatan biopolttoaineiden käytön lisäämistä. On kuitenkin muistettava, ettei biopolttoaineita saa tuottaa ilmaston kannalta haitallisella tavalla. Biopolttoaineiden tuottamisen täytyy olla eettistä kaikilla mittareilla.

C

… Chemnitzistä?

Chemnitz on saksalainen kaupunki, jossa olen ollut vaihto-oppilaana. Siellä opiskelijoille järjestetään maksuton joukkoliikenne.

E

… eläimistä?

Jos eläimet saisivat äänestää, moni asia olisi toisin. Eläimet tarvitsevat puolestapuhujan oikeuksilleen. Turkistarhaus on lopetettava. Tuotantoeläimiä kohdellaan julmasti, vaikka lainsäädännön mukaan kaikki vaatimukset täytettäisiinkin.

… eläinkokeista?

Eläinkokeet ovat epäeettisiä. Eläinkokeille täytyy löytää korvaavia menetelmiä.

… eläkkeistä?

Meidän on pidettävä huolta siitä, että pystymme maksamaan eläkkeitä myös tulevaisuudessa. Työuria voidaan pidentää alkupäästä siirtymällä valikoivaan ja vapaaehtoisuuteen perustuvaan asevelvollisuuteen ja perustuloon. Työuria voidaan pidentää loppupäästä panostamalla työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen.

… Euroopan unionista?

Globaali maailma tarvitsee rajat ylittäviä hallintorakenteita. Euroopan unioni on tehnyt merkittävää työtä ympäristönsuojelun ja ihmisoikeuksien edistämiseksi sekä omalla alueellaan että maailmanlaajuisesti.

… eutanasiasta?

Hoidon jatkaminen tilanteessa, jossa ihminen kokee sietämätöntä kärsimystä ja tilanne on toivoton, on mieletöntä. Jokaisella tulee olla oikeus halutessaan kuolla.

… esteettömyydestä?

Esteettömyyden on oltava arkea. Fyysisen esteettömyyden lisäksi on huomioitava myös psyykkinen, sosiaalinen ja taloudellinen esteettömyys.

F

… feminismistä?

Vihreä feminismi tarkoittaa kaikkien ihmisten ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, ei kapeakatseista yhden sukupuolen asioiden edistämistä. Miesten tasa-arvo-ongelmat täytyy ottaa vakavasti ja niihin tulee puuttua. Tasa-arvoa koskevat mielipide- ja blogikirjoitukseni löydät täältä.

G

… globalisaatiosta?

Mikään maa ei enää elä tyhjiössä. Suomen täytyy toimia aktiivisesti maailmanlaajuisen demokratian kehittämiseksi, sitovan ilmastosopimuksen syntymiseksi ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen pysäyttämiseksi.

H

… hedelmöityshoidoista?

Hedelmöityshoidot kuuluvat sekä itsellisille naisille että naispareille.

… huumeista?

En suosittele kenellekään. Käyttäjien rankaisemisen sijaan suosin hoitoon hakeutumisen helpottamista.

Kannatan puhtaiden neulojen jakamista huumausaineriippuvaisille, koska se on erittäin tehokas tapa hillitä HIV- ja hepatiittiepidemioita. Suurin huumeisiin liittyvä ongelma on rikollisuus.

I

… ilmastonmuutoksesta?

Ihmiskunnan vakavin uhka. Suomeen on säädettävä ilmastolaki, jossa valtio sitoutuu vuosittaisiin päästövähennyksiin. Hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan maailmalla on aikaa enää vuoteen 2015 saakka saada päästömäärät laskuun. On myös muistettava, että päästövähennykset tulevat halvemmaksi – ja muutenkin miellyttävämmäksi – vaihtoehdoksi kuin ilmastonmuutoksen seuraukset.

Ilmastonmuutos uhkaa tulevaisuudessa yhä suurempia ihmismassoja nälänhädällä ja janolla. Lisäksi ilmastonmuutos uhkaa valtavaa määrää eläinlajeja sukupuutolla. Ympäristöpakolaisten määrä kasvaa tulevaisuudessa, kun yhä useammat alueet muuttuvat tulevaisuudessa asuinkelvottomiksi. Ilmastonmuutosta koskevat mielipide- ja blogikirjoitukseni löydät täältä.

… Itämerestä?

Minun Itämereni on sininen, ei vihreä. Itämeri on maailman saastunein meri. Maatalouden aiheuttamaa ravinnekuormitusta on pienennettävä ja öljyntorjunnan resursseja on lisättävä.

… isistä?

Vanhempainvapaista puhuttaessa kannatan 6 + 6 + 6 -mallia. Tällöin äiti saa itselleen kuusi kuukautta vanhempainvapaata – aivan kuten isäkin. Loput kuusi kuukautta jäävät vanhempien yhteisellä päätöksellä jaettavaksi.

J

… julkisista palveluista?

Mielekkäämpää on nostaa veroja kuin leikata palveluja. Julkisen sektorin tehostamisen tulee merkitä parempaa palvelua, ei irtisanomisia ja leikkauksia.

K

… kirkosta?

Kirkon viimeisetkin kytkökset valtioon on purettava. Tasa-arvoisessa Suomessa kaikki katsomukset ja uskonnot ovat samalla viivalla. Uskonnottomana ihmisenä kirkon asiat eivät minua muuten kiinnosta.

… kuluttamisesta?

Emme voi jatkaa nykymenoa enää pitkään, koska hyviä ja elinkelpoisia planeettoja on harvassa. Luonnonvarojen kulutusta on vähennettävä.

L

… lukukausimaksuista?

Maksuton koulutus on yksi hyvinvointiyhteiskunnan tärkeimmistä tekijöistä. Siitä luopuminen johtaisi sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymiseen.  Lisäksi lukukausimaksut viivästyttäisivät opiskelijoiden valmistumista, koska opinnot täytyisi rahoittaa palkkatuloilla.

Kokopäiväinen opiskelu on mahdollistettava, koska se on kaikkien etu. Opiskelijapolitiikkaa koskevat mielipide- ja blogikirjoitukseni löydät täältä.

… luonnonsuojelusta?

Minun mielestäni kaikki elämä on arvokasta. Luonnon monimuotoisuus on turvattava, eikä kaikesta tarvitse saada välitöntä hyötyä. Luonnonsuojelua koskevat mielipide- ja blogikirjoitukseni löydät täältä.

M

… maahanmuutosta?

Jos väestönkehitys jatkuu samansuuntaisena, muutaman vuosikymmenen päästä meillä ei ole enää työvoimaa hoivaamaan eläköityviä suuria ikäluokkia. Me tarvitsemme maahanmuuttajia. Lisäksi heitä on kohdeltava ihmisarvoisesti. Ihmisillä täytyy olla oikeus etsiä työtä ja turvaa.

Esimerkiksi Japani on turvautunut maahanmuuton sijasta robotekniikan kehittämiseen. Minä en halua, että minun äitiäni ja isääni hoitavat tulevaisuudessa robotit.

… maataloustuesta?

Tuen tulee velvoittaa ympäristön tilaa parantaviin toimiin ja sitä tulee kohdistaa yhä enemmän luomutuotantoon. Suomen on toimittava Euroopan uniossa vientitukien ja tuontitullien poistamiseksi, jotta kehitysmaiden viljelijät voisivat saada työstään reilun palkkion.

… metsiensuojelusta?

Luonnontilaisten ja vanhojen metsien katoamiseen ei enää ole varaa. Meidän täytyy nähdä metsä puilta: puupeltojen sijaan metsillä on käyttöä myös matkailussa, metsäturismissa ja virkistäytymisessä.

N

… Natosta?

Suomen ei tule liittyä minkään yksittäisen suurvallan johtamaan sotilaalliseen liittoumaan. Suomen täytyy kehittää ensisijaisesti muita kuin sotilaallisen yhteistyön muotoja.

O

… opintotuesta?

Opintotukea on korotettava ja se on sidottava elinkustannusindeksiin. On yksiselitteisesti väärin, että opiskelijoilta vaaditaan elämänsä kustantamista lainarahalla. Koulutus ei enää automaattisesti takaa työpaikkaa, joten lainan ottamiseen ei saa pakottaa. Kts. kohta lukukausimaksut.

P

… pakkoruotsista- ja suomesta?

Molemmista voidaan luopua. Kaksikielisyys on rikkaus, keinotekoinen kaksikielisyys taas ei: olen kuullut ikäviä tarinoita umpiruotsinkielisiltä ystäviltäni, jotka ovat esimerkiksi yrittäneet soittaa hätäkeskukseen Lapissa omalla äidinkielellään.

Palvelut omalla äidinkielellä on kuitenkin turvattava riittävällä tavalla. Opiskelen ruotsia sivuaineenani, koska pidän sitä tarpeellisena ja kauniina kielenä.

… pakolaisista?

Suomen on tunnettava vastuunsa ja velvollisuutensa kriisiytyvässä maailmassa. Turvapaikan saaminen ei ole yksinkertaista. Ilmastonmuutoksen vuoksi ympäristöpakolaisten määrä lisääntyy tulevaisuudessa.

… perustulosta?

Perustulo on kansalaispalkka, joka turvaa kaikkien toimeentulon. Perustulo korvaa perinteisen sosiaaliturvajärjestelmän, joka on nöyryyttävä, byrokraattinen ja turha. Perustuslaki turvaa jo nyt jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Kysymys on vain siitä, kuinka monimutkaisesti ja byrokraattisesti tämä perusoikeus turvataan.

Lisäksi nykyinen järjestelmä on pullollaan kannustinloukkuja: kuinka moni edes haluaa mennä töihin, jos se tarkoittaa omien kuukausitulojen pienentymistä? Perustulo kannustaa työntekoon.

… pätkätöistä?

Pätkätyöntekijöiden asemaa on parannettava. Samalla on kuitenkin muistettava, että perusteettomista määräaikaisuuksista on päästävä eroon. On tunnustettava, että maailma ja työelämä on muuttunut. Emme elä enää 1970-luvulla.

… pääomatulojen verotuksesta?

Pääomatuloverotusta tulee kiristää. Ei ole oikeudenmukaista, jos ansiotuloja saavat henkilöt maksamat selvästi enemmän veroja kuin saman verran pääomatuloja nauttivat henkilöt. Ansiotulojen keplottelu pääomatuloiksi täytyy kitkeä.

R

… rasismista?

Rasismi on mielestäni vastenmielistä.

S

… seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä?

Tasa-arvoinen avioliittolaki on saatava voimaan mahdollisimman pian. Kaikilla ihmisillä täytyy olla samanlaiset oikeudet ja velvollisuudet huolimatta siitä, ketä rakastaa tai miten sukupuoltaan ilmaisee.

Minulle henkilökohtainen on poliittista, minkä vuoksi olen avoimesti homo. En sen takia, että se tekisi minua mitenkään huonommaksi tai paremmaksi ihmiseksi, vaan siksi, etten halua käyttää energiaani asioiden salailuun. Ensisijaisesti olen kuitenkin ihminen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevat mielipide- ja blogikirjoitukseni löydät täältä. Kts. myös kohdat avioliitto ja translaki.

… siviilipalveluksesta?

Siviilipalvelusaikaa tulee yhä lyhentää. Siviilipalvelus ei saa olla rangaistus. Siviilipalvelumiehet tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää työtä, jota täytyy arvostaa.

… sosiaaliturvasta?

Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei huomioi riittävästi pätkätyöntekijöitä. Sosiaaliturvajärjestelmä on päivitettävä vastaamaan nykypäivän tarpeita. Vihreiden perustulomalli vastaa tähän tarpeeseen hyvin. Kts. kohta perustulo.

… suorasta demokratiasta?

Suora demokratia ei uhkaa edustuksellista demokratiaa, vaan täydentää sitä. Kansanäänestyksiä ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä, koska ihmisten täytyy pystyä vaikuttamaan vaalien välilläkin. Uskon suoran demokratian olevan työkalu, jolla välinpitämättömyys edustuksellista demokratiaa kohtaan saataisiin laskemaan.

… susista?

Pedot ovat osa luontoa. Samalla petojen aiheuttamat vahingot on kuitenkin minimoitava.

T

… talouskasvusta?

Talouskasvu ei tarkoita välttämättä hyvinvoinnin kasvua. Bruttokansantuotteen rinnalle on luotava keinoja, joilla voidaan mitata ihmisten onnellisuuden lisääntymistä ja ympäristön hyvinvointia.

… tasa-arvosta?

Vaikka monet asiat ovat meillä paremmin kuin muualla, työn tasa-arvoisemman yhteiskunnan puolesta on jatkuttava. Vanhemmuuden kustannusten päätyminen pääasiallisesti äidin työnantajan harteille on yksiselitteisesti väärin ja epäoikeudenmukaista.

Vaikka täydellistä ja absoluuttista tasa-arvoa ei voi saavuttaa, meidän on pyrittävä siihen. Tällä hetkellä pyrin edistämään tasa-arvoa erityisesti Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunnassa, jonka varapuheenjohtaja tällä valtuustokaudella olen. Tasa-arvoa koskevat mielipide- ja blogikirjoitukseni löydät täältä.

… teholihantuotannosta?

Teholihantuotanto aiheuttaa eläimille kärsimyksiä ja saastuttaa. Kasvissyöntiä on tuettava ja edistettävä.

… tekijänoikeuksista?

Aineettomien teosten kopioiminen epäkaupalliseen käyttöön ei mielestäni ole varastamista. Yksittäisten ihmisten tuomitseminen satojen tuhansien eurojen sakkoihin on mielestäni epäoikeudenmukaista. Mediateollisuuden ei kannata toimia kuten Titanicin kapteeni, joka ei suostu muuttamaan kurssiaan jäävuorista huolimatta. Taiteilijoiden tukemiseksi laillisia levittämisväyliä on kehitettävä paremmiksi ja nykyaikaa vastaaviksi.

… translaista?

Nykyinen laki transsukupuolisten ihmisten sukupuolen vahvistamisesta vaatii muun muassa henkilön sterilisointia ennen kuin hänen sukupuolensa voidaan korjata virallisiin rekistereihin. Tämä on epähumaani epäkohta, joka täytyy poistaa.

… tuloeroista?

Tuloeroja pitää pienentää, ei suurentaa. Tuloerot ovat lisänneet kasvuaan, mikä aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia.

… turkistarhauksesta?

Turkistarhaus on epäeettinen elinkeino, josta on luovuttava. Turkistuottajia on kuitenkin tuettava uuden elinkeinon löytämiseksi. Eläimiä kohdellaan nykyään julmasti, vaikka lainsäädännön kannalta kaikki vaatimukset täytettäisiinkin.

… turpeesta?

Turpeen polttoa on vähennettävä radikaalisti ja siitä tulee luopua.

U

… uraanista?

Uraanikaivostoiminta on haitallista matkailulle ja tukee epäeettistä ydinenergian tuotantoa. Kunnilla tulee olla mahdollisuus kieltäytyä uraanikaivoksen perustamisesta alueelleen. Ydinenergian tuotantoon louhittava uraani on haitallista koko kiertokulkunsa ajan aina louhimisesta loppusijoitukseen.

V

… vammaisista?

Vammaisuus on tabu, joka täytyy rikkoa. Vammaisten ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa poljetaan jatkuvasti. Vammaisuus on monimuotoista ja sen mukaan yhteiskunnankin on toimittava.

… veroista?

Verot ovat hyvinvointivaltion perusedellytys. Verotuksella edistetään sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ohjataan kuluttajien ja yritysten käyttäytymistä ekologisempaan suuntaan.

Y

… ydinvoimasta?

En kannata. Ydinvoiman sijaan energiantarve voidaan kattaa tehostamalla energiankäyttöä sekä suosimalla kotimaisia, uusiutuvia energialähteitä. Ydinvoimaa käsittelevät mielipide- ja blogitekstini löydät täältä.

… ympäristöveroista?

Ympäristöverot ovat hyvä keino sekä kuluttajien että yritysten ohjaamisessa kohti kestävää kehitystä.

Ä

… äideistä?

Vanhempainvapaista puhuttaessa kannatan 6 + 6 + 6 -mallia. Tällöin äiti saa itselleen kuusi kuukautta vanhempainvapaata – aivan kuten isäkin. Loput kuusi kuukautta jäävät vanhempien yhteisellä päätöksellä jaettavaksi. Vanhemmuuden kustannuksien kasautuminen äitien työnantajille on väärin.

… äänestysikärajan laskemisesta?

Kannatan! Erityisesti kunnallisvaaleissa olisi tärkeää, että 16-vuotiaat saisivat äänestää. Jos jo 15-vuotias joutuu rikosoikeudellisesti vastaamaan tekemisistään, täytyy hänellä olla oikeus myös vaikuttaa.

Ö

… öljystä?

Meidän täytyy rajoittaa öljyn käyttöä rajusti. Muutaman vuosikymmenen päästä meidän täytyy pystyä irroittautumaan öljyriippuvuudesta kokonaan.