Olen suunnitellut, että kirjoitan jokaisesta kaupunginvaltuuston kokouksesta jonkinlaisen raportin. Lisäksi pyrin kirjoittamaan raportin mahdollisimman pian. Edellisestä kokouksesta on jo melkein kuukausi, ja kirjoitan aiheesta vasta nyt, koska tammikuu oli minulle hyvin kiireinen kuukausi. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kehittämisjaoston kokousten lisäksi osallistuin melkein kaikkiin tammikuun kaupunginhallituksen kokouksiin.

***

Tammikuun kaupunginvaltuuston kokouksen mielenkiintoisen anti oli joukkoliikenneinfo. Kaupunginvaltuutetuille esiteltiin kaksi eri vaihtoehtoista joukkoliikennesuunnitelmaa. Toisessa on mukana selkeitä parannuksia nykytilaan, mutta se luonnollisesti maksaa enemmän. Toista mallia kutsutaan karsituksi malliksi, jossa joukkoliikenteen palvelutaso olisi jonkin verran jopa nykyistä heikompi.

Lienee itsestään selvää, että kannatan mieluummin parannettua mallia. Se toki maksaa, mutta pidän joukkoliikenteen kehittämistä erityisen tärkeänä. Lisäksi ajattelen niin, että joukkoliikenteeseen panostaminen pitää nähdä sijoituksena, eikä vain kulueränä.

Kysyin kaupunginvaltuustossa, miten parannetussa mallissa kehitetään yölinjoja. Vastaukseksi kerrottiin, että parannetussa mallissa yöliikenteen palvelutaso olisi yhtä hyvä kuin Tampereella nykyään, mikä olisi hienoa kehitystä. Yövuoroja olisi nykyistä myöhemminkin. Yövuorojen merkitys nähdään valitettavasti kovin usein siitä näkökulmasta, että nuoret haluavat juhlia kaupungilla myöhempään: tämä näkökulma on kuitenkin aika kapea. Paremmat yövuorot kiinnostavat myös yötyöntekijöitä, joita ei voi pitää kovinkaan merkityksettömänä ryhmänä.

YLE Oulun toimittaja kiinnostui puheenvuorostani ja haastatteli minua kokouksen aikana. Joukkoliikenteen kehittämisen lisäksi puhuin siitä, että mielestäni ilmastonmuutoksen torjumisesta täytyy ylipäänsäkin tehdä helpompaa, edullisempaa ja mukavampaa, koska vaatimalla ihmisiltä Via Dolorosaa, Kärsimysten tietä, maailma ei pelastu. Esimerkiksi moni voisi valita yksityisautolla kulkemisen sijaan bussin, jos linjastot ja aikataulut olisivat parempia.

***

Kuulen kovin usein, että ihmisiä pännii bussilippujen korkea hinta. Pitää toki paikkansa, että yksittäinen lippu maksaa paljon. En pidä tätä kuitenkaan ongelmana. On kuitenkin niin, että yksittäisten lippujen hintojen alentaminen tulisi erittäin kalliiksi. Pidän paljon järkevämpänä sarjalippujen tukemista. 20 matkan lipulla yhden matkan hinnaksi tulee 2 euroa ja 40 matkan lipulla yhden matkan hinnaksi tulee 1,8 euroa. Nämä hinnat ovat jo edullisia. Sen lisäksi, että sarjalippujen rahallinen tukeminen tulee paljon edullisemmaksi ja kustannustehokkaammaksi, sarjaliput kannustavat joukkoliikenteen säännölliseen käyttöön.

Joukkoliikenteen kehittämisestä ja bussilippujen hinnoista