Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus eivät välttämättä kuulosta erityisen kiinnostavilta aiheilta, mutta ne koskettavat meidän jokapäiväistä elämäämme. Se, missä olemme ja minne menemme, riippuu kaupunginvaltuustossa tehtävistä ratkaisuista. Kaupunkisuunnittelu määrää, paljonko vietämme aikaa autoissa tai busseissa, miten kauas meidän täytyy lähteä kauppaan, kirjastoon tai terveyskeskukseen ja viime kädessä sen, miten hyvin viihdymme kotikaupungissamme. Turhan matkustamisen vähentäminen on myös olennaista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Onnistuneen – tai epäonnistuneen – kaupunkisuunnittelun vaikutukset näkyvät vuosikymmenten päähän. Esimerkiksi joukkoliikenteen järjestäminen on Oulussa haasteellista, koska asukastiheys on tällä hetkellä liian matala. Tämä voidaan korjata kaavoittamalla jatkossa tiiviimmin, mikä pitkällä aikavälillä voi mahdollistaa jopa kannattavan lähijunaliikenteen järjestämisen.

Pidän Etu-Lyöttyä hyvänä esimerkkinä onnistuneesta kaupunkisuunnittelusta. Se on rakennettu vanhoille ratapiha-alueille aivan keskustan tuntumaan.

Kaupunkisuunnittelulla voidaan myös edistää kaupunkilaisten sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ei ole kenenkään etu kaavoittaa Ouluun slummeja ja eliittialueita, joiden välillä esimerkiksi koulujen taso vaihtelee rajusti. Kaupungin pitää olla sellainen, että jokainen tuntee sen kaikkialla omaksi kodikseen sosioekonomisesta taustastaan riippumatta.

Peltomarketteja ja haja-asutusalueita on Oulun seudulla jo riittävästi. Niiden rakentamisen sijaan kannatan olemassa olevien asuinalueiden kehittämistä ja lisärakentamista sinne, missä asutusta jo on. Tämä helpottaa joukkoliikenteen järjestämistä, lisää palveluiden saavutettavuutta ja vähentää turhaa ja aikaa vievää paikasta toiseen matkustamista. Kaavoitusratkaisuilla ei saa pakottaa ihmisiä yksityisautoiluun, vaan päinvastoin kannustaa ilmastoystävällisempään liikkumiseen.

Kestävää kaupunkisuunnittelua. Nyt.