(Julkaistu Sivakan asukaslehdessä 3/2019)

Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste, joka koskettaa meitä kaikkia – ja myös heitä, jotka eivät ole vielä syntyneet. Vastuullisena toimijana Sivakka haluaa kantaa oman vastuunsa kestävän kehityksen edistämisessä. 

Myös Sivakan omistaja, Oulun kaupunki, edellyttää meiltä toimenpiteitä kestävän kehityksen edistämiseksi. Oulun kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Sivakan kuuluu parantaa rakennustensa energiatehokkuutta, vähentää hiilidioksidipäästöjään ja edistää kiertotaloutta monipuolisesti. Näin olemme toimineet – ja niin tulemme toimimaan tulevaisuudessakin.

Ilmastonmuutos pakottaa meidät toimimaan järkevämmin kuin aiemmin. Sivakka aloitti muovin erilliskeräyksen viime vuoden kesällä, ja kaikista taloistamme löytyy asianmukaiset muovinkeräysastiat. Erillinen muovinkeräys ei ole ainoastaan luonnonvarojen kestävää käyttöä, vaan se myös pienentää jätekustannuksia: kustannusten pienentyminen taas osaltaan vähentää tarvetta korottaa vuokria. Muovinkeräysastioiden hyödyntäminen kannattaa siis monilla eri tavoilla. 

Olemme aloittamassa autottoman talon rakentamista Myllytulliin. Pitkien etäisyyksien Pohjois-Suomessa oman auton käyttäminen on monille välttämätöntä, mutta joukkoliikenteen ja pyöräilyolosuhteiden kehittyessä meillä on paljon kotitalouksia, joissa omaa autoa ei tarvita. Oulun keskustan kotitalouksista 50-75 prosenttia on jo nyt autottomia, joten taloon riittää epäilemättä asukkaita. Suunnitteilla on, että taloon rakennettaisiin muutama paikka yhteiskäyttöautoille. Asiasta päätetään ensi vuonna.

Osa kestävän kehityksen ratkaisuista ovat sellaisia, jotka eivät näy suoraan asukkaille. Sivakalla  on erimerkiksi jo eräissä taloissa käytössä lämmönvaihdin, joka hyödyntää pesuvesien lämpöenergian: kun pesuvedet valuvat viemäriin, niitä käytetään lämpimän käyttöveden esilämmitykseen ennen kuin ne päätyvät vedenpuhdistamolle. Lämpö siirtyy vesisäiliöstä toiseen johtumalla, eivätkä vedet missään vaiheessa sekoitu. Tämäkin muuten samalla säästää rahaa. 

Lisäksi Sivakka on mukana Making-City -hankkeessa, jonka tarkoituksena on muodostaa Kaukovainion keskustaan rakennusten kokonaisuus, jossa hyödynnetään muun muassa liiketilojen hukkalämpöä asuntojen lämmittämiseen. Tavoitteena on, että kokonaisuus olisi lähes energiaomavarainen. Suunnitelmissa on, että Sivakan kohteisiin Kaukovainiolla asennetaan myös aurinkopaneeleja. Sivakan ensimmäiset aurinkopaneelit ovat tuottaneet sähköä Kiulukankaalla jo pari vuotta.

Edellä mainitut nostot ovat vain muutamia esimerkkejä aiemmin jo tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä – paljon muutakin on tehty ja tullaan tekemään. Jos sinulla on idea, kuinka Sivakka voisi parantaa energiatehokkuutta ja ympäristövastuullisuutta, kuulemme niistä mielellämme.