(Julkaistu Oulun vaalipiirin Vihreiden blogissa 7.3.2011)

Minulle politiikka tarkoittaa pohjimmiltaan ihmisten onnellisuuden edistämistä. Tämä ajatus  mielessäniolen määritellyt neljä minun mielestäni tärkeintä onnellisen elämän edellytystä, joita haluan edistää.

Yksi onnellisen elämän edellytys on riittävä toimeentulo. Monimutkainen sosiaaliturvaviidakkomme on vanhentunut, monimutkainen ja nöyryyttävä. Pahimmillaan se kannustaa passiivisuuteen ja veronkiertoon.

Vihreiden perustulomalli on vastaus tähän ongelmaan: takaamalla kaikille kansalaisillemme riittävän kuukausittaisen perustulon luomme turvaa arkeen ja kannustamme aktiivisuuteen. Perustulo hyödyttää erityisesti opiskelijoita, pieni- ja keskituloisia, pätkätyöläisiä ja pienyrittäjiä.

Toinen onnellisen elämän edellytys on oikeus olla oma itsensä sukupuolesta, iästä,vakaumuksesta,tuloista, äidinkielestä, kansallisuudesta, terveydentilasta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vammaisuudesta riippumatta.

Yhdenvertaisuuden kannalta näissä eduskuntavaaleissa päätetään kahdesta merkittävästä asiasta: maahanmuutosta ja tasa-arvoisesta avioliittolaista. On tärkeää, että uussuomalaisia kohdellaan ihmisarvoisesti ja että nykyinen parisuhde-apartheid puretaan ja säädetään tasa-arvoinen avioliittolaki.

Kolmas onnellisuuden edellytys on elinkelpoinen planeetta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jotta myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus elää ja voida hyvin. Meidän on edistettävä joukkoliikennettä, kestävää maataloutta ja vähennettävä Itämeren ravinnepäästöjä.

Myös eläimiä on kohdeltava hyvin ja niille on turvattava mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Suomen eläinsuojelulaki on täynnä porsaanreikiä, joten sitä on tiukennettava. Lisäksi eläintuotannon valvontaa on parannettava.

Neljäs onnellisuuden edellytys on vastuunkanto. Maailmanpolitiikassa Suomen on puolustettava uupumatta ihmisoikeuksia ja pidettävä kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan.

Janne Hakkarainen
kansanedustajaehdokas