(Julkaistu Kalevan mielipidepalstalla 18.02.2010)

Kiimingin kirkkoherra Pauli Niemelä ilmaisee 10.2. (Kaleva 10.2./Alakerta) huolensa avioliiton tilasta ja samalla tuo esille seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden kyseenalaisessa valossa.

Allekirjoittaneet ovat sitä mieltä, että avioliitto on sekä yhteinen sopimus että yhteiskunnan tunnustus aikuisten henkilöiden keskinäiselle sitoutumiselle.

Avioliiton tulisikin olla yhdenvertainen, eli sukupuolineutraali. Vain tällöin saavutettaisiin aidosti sellainen tilanne, jossa kukaan ei ole toisen luokan kansalainen.

Kirkon roolia avioliiton mahdollistavana, juridisena toimijana tulisi tarkastella kriittisesti. Jos kirkon oppi kieltää samaa sukupuolta olevien vihkimisen, kirkolla on käsittääksemme perusteltu syy olla näin tekemättä, mutta tällöin kirkolta tulisi poistaa koko vihkimisoikeus.

Yhteiskuntamme ei saa sallia, että vihkiminen annetaan tehtäväksi sellaiselle taholle, joka ei sitä halua suoda kaikille. Voi myös perustellusti kysyä, onko kirkon tehtävä sittenkään suorittaa juridisia toimenpiteitä. Uskonnollinen siunaus voitanee hoitaa muullakin tavoin. Me haluamme, että yhteiskunnassamme avioliittoon olisivat oikeutettuja kaikki sitä haluavat, eivät pelkästään eri sukupuolta olevat pariskunnat.

Homoseksuaalisuuden – sen kummemmin kuin heteroseksuaalisuudenkaan – syitä ei ole kyetty osoittamaan aukottomasti. Väite siitä, että homoseksuaalien lapsuus olisi usein onneton, on täysin epäasiallinen, paikkansapitämätön ja loukkaava.

Ville Javanainen, Oulun Setan 1. varapuheenjohtaja
Janne Hakkarainen, Oulun vihreiden nuorten puheenjohtaja