(Julkaistu Forum24:ssa 8.3.2018)

Osmo Soininvaaran ja Mikko Särelän kirjoittamassa ja Elinkeinoelämän valtuuskunnan julkaisemassa Kaupunkien voitto -pamfletissa läpikäydään tekijöitä, jotka ovat luonteenomaisia menestyville kaupungeille.

Nämä tekijät täytyy ottaa huomioon, kun tulevaisuuden Oulua rakennetaan. Vaikka Oulu kasvaa, on hyvin huolestuttavaa, että 25–39-vuotiaiden keskuudessa kaupunkimme on muuttotappiokunta.

Ensimmäinen tekijä on viihtyisä kaupunkiympäristö urbaaneine mukavuuksineen. On maailmanlaajuinen ilmiö, että yhä useammat ihmiset haluavat asua kaupunkien keskustoissa tai niiden lähistöllä. Sama trendi on havaittavissa myös Oulussa.

Meidän täytyy rakentaa kaupunkiamme niin, että yhä useammalla on mahdollisuus asua keskustassa tai sen lähistössä ilman, että siitä pitää maksaa kohtuuttomasti. Se edellyttää myös sitä, että panostamme enemmän joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn.

Toinen tekijä on kulttuurimyönteinen ilmapiiri. Se tuo kaupunkiimme lisää koulutettua, luovaa ja lahjakasta väkeä. Vaikka esimerkiksi Oulun kaupunginteatteri ei tuota suoraan taloudellista hyvinvointia, se houkuttelee kaupunkiimme väkeä, jotka tuottavat.

Oulun kaupunginvaltuuston päätös hakea Oululle Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa vuodelle 2026 tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää kaupunkiamme entistä mielenkiintoisemmaksi ja houkuttelevammaksi. On sanomattakin selvää, että kulttuurilla synnytämme henkistä hyvinvointia myös meille, jotka jo olemme oululaisia. Lisäksi hanke on merkittävä piristysruiske aluetaloudelle.

Kolmas tekijä on vapaamielinen ja suvaitsevainen ilmapiiri. Kaupunkitutkija Richard Florida on luonut niin sanotun gay index -käsitteen, jolla mitataan alueen taloudellisen menestyksen ja seksuaalivähemmistöjen alakulttuurin elinvoimaisuuden korrelaatiota.

Vaikka seksuaalivähemmistöjen alakulttuurin elinvoimaisuus ei itsessään tuota taloudellista hyvinvointia, se kertoo ilmapiiristä, jossa uskalletaan rohkeasti esittää uusia ideoita, jotka synnyttävät uusia innovaatioita ja sitä kautta työtä ja hyvinvointia. On sääli ja kaupunkimme tappio, jos ihmiset muuttavat Oulusta etelän suurempiin kaupunkeihin ahdasmieliseksi ja tunkkaiseksi koetun ilmapiirin vuoksi.

On erittäin todennäköistä, että tulevaisuudessa kaupunkien välinen kilpailu muuttuu yhä tiukemmaksi. Pidetään huolta siitä, että Oulu on Pohjois-Suomen veturi myös tulevina vuosikymmeninä!