(Julkaistu Kalevassa 27.6.2014)

Olen valtavan pettynyt eduskunnan lakivaliokunnan päätökseen vastustaa tasa-arvoista avioliittolakia. Ihmisten tahtoa rakastaa ja sitoutua toisiinsa pitäisi tukea, ei rajoittaa.

Erityisen huolissani olen lasten ja nuorten asemasta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla on tutkimusten mukaan jopa kolmin-nelinkertainen itsemurhariski muihin nuoriin verrattuna. Tasa-arvoisen avioliittolain hyväksyminen olisi vahva osoitus siitä, että he ovat arvokkaita ja tärkeitä juuri sellaisina kuin ovat. Nuoruus on vaikeaa aikaa kaikille, mutta erityisesti heille, jotka eivät sovi niin sanottuihin perinteisinä pidettyihin muotteihin.

Myös lasten etua valvova lapsiasiavaltuutettu kannattaa lakimuutosta. Lapsia on nimittäin ollut kaikenlaisissa perheissä aina ja niin tulee olemaan myös jatkossakin. Kysymys on vain siitä, ovatko joidenkin lasten perheet yhteiskunnan silmissä tasa-arvoisempia kuin toiset.

Onneksi eduskunnalla on mahdollisuus antaa rakkaudelle tilaisuus, kun asia tulee syksyllä eduskunnan täysistuntoon äänestettäväksi.

Janne Hakkarainen
Tahdon2013, Oulun aluevastaava
kaupunginvaltuutettu (vihr.), Oulu