(Julkaistu Oulun ylioppilaslehdessä 16.2.2010)

Suomen perustuslaki takaa kaikille kansalaisille oikeuden perustoimeentuloon. Kysymys kuuluu kuitenkin, kuinka monimutkaisesti ja byrokraattisesti tämä perusoikeus halutaan turvata. Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmämme on joustamaton ja vanhentunut jo vuosikymmeniä sitten. Kaikessa byrokraattisuudessaan järjestelmä on suorastaan nöyryyttävä.

Vihreiden mallissa perinteisen sosiaaliturvajärjestelmän korvaa perustulo, joka maksetaan kaikille varallisuudesta riippumatta samansuuruisena. Mallissa kaikille 18 vuotta täyttäneille Suoman kansalaisille maksetaan kuukaudessa 440 euroa vastikkeetta.¹ Toimeentulotuki ja asumistuki säilyisivät perustulon lisänä tarpeen mukaan.

Perustulon paras puoli on sen jatkuvuus. Siksi se sopii elämänkaareen, joka ei enää pohjaa 40-vuotiseen uraan samalle työnantajalle. Opiskelijan ja vastavalmistuneen elämään kuuluu paljon välitiloja. Siirrytään lukiosta välivuoden kautta korkeakouluun, sairastuminen katkaisee opinnot, kesätoimeentulo on epävarma, valmistuminen pelottaa kun töitä ei ole ja ensimmäiset työt ovat joka tapauksessa muutaman kuukauden mittaisia pätkiä, joiden välissä toimeentulosta ei ole tietoakaan. Perustulo luo epävarmaan tilanteeseen turvaa tarjoamalla ainakin jonkinlaisen jatkuvan tulonlähteen, jonka suhteen päätöstä ei tarvitse odottaa Kelalta nälkärajalle asti.

Perustulo myös vastaa nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän ehkäpahimpana pidettyyn ongelmaan: kannustinloukkuihin. Ketä edes kiinnostaa hankkia itselleen vähätuloinen hanttihomma, jos se samalla pienentää tuen määrää eikä lisää kokonaisansioita juuri lainkaan. Pahimmassa tapauksessa työnteosta voi jäädä jopa miinukselle. Perustulo sen sijaan ei vähene, vaikka tulot lisääntyisivät.

Vasemmiston väläyttelemästä minimipalkasta perustulo eroaa siinä, että se ei perustu ajatukseen työnteosta elämän pääasiallisena sisältönä. Minusta esimerkiksi järjestötoiminta ja kunnallispoliittinen vaikuttaminen ovat tärkeitä asioita, vaikka niistä ei useimmiten maksetakaan palkkaa. Perustulo mahdollistaa nykyistä järjestelmää paremmin aktiivisen kansalaisuuden sen sijaan, että se pakottaisi joutilaisuuteen.

Vihreiden perustulomalli ei ehkä ole täydellinen, mutta monia hyviä puolia siinä on. Keskustelunavauksena se on kuitenkin sivuutettu täysin. Vaikka kaikki ovat valmiita tunnustamaan nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän ongelmat, sen uudistamiseen ei näytä kenelläkään olevan haluja – tämänhän osoitti jo täysin mönkään mennyt Sata-komitean työ.

Edes edelläkävijäksi halajava ylioppilasliike ei aja perustuloa, vaikka siihen siirtyminen selkeästi hyödyttäisi opiskelijaa. Miksi? Ei perustulo ole peikko, se on mahdollisuus.

Janne Hakkarainen
eduskuntavaaliehdokas (vihr.)

¹ Pari päivää kirjoituksen lähettämisen jälkeen Vihreät linjasi, että perustulon määrä on 500 euroa. Perustulomalliin kannattaa käydä tutustumassa tarkemmin puolueen sivuilla.