Osallistuin eilen Kuntaliiton järjestämään kuntien tasa-arvoverkoston tapaamiseen Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunnan varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Tilaisuudessa esiteltiin eri kuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä sekä pohdittiin, miten työtä kannattaa tehdä ja miten sitä voi kehittää. Lisäksi verkostoituminen sinänsä on arvokasta – pyörää ei kannata keksiä uudelleen, mikäli se on jo jossain keksitty.

Useissa kunnissa keskitytään huolehtimaan vain kaupungin henkilöstöhallinnallisesta tasa-arvosta. Tasa-arvon toteuttaminen ei kuitenkaan saa olla ainoastaan sitä, että eri hallintokuntien työntekijöiden sukupuolijakaumia tutkitaan suurennuslasin avulla.

Tärkeintä on keskittyä niin sanottuun toiminnalliseen tasa-arvoon, joka koskettaa kuntalaista. Toiminnallinen tasa-arvo tarkoittaa yksinkertaistettuna ja käytännössä sitä, että asiakkaan tarpeet otetaan entistä paremmin huomioon. Tasa-arvon lisäksi on syytä keskittyä enemmän myös yhdenvertaisuuskysymyksiin.

Keskustelua käytiin myös sukupuolivaikutusten arvioinnista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi uusia asuinalueita rakennettaessa niiden sukupuolivaikutukset tutkitaan. Sukupuolivaikutusten arviointi joukkoliikennepolitiikassa olisi erinomaisen tärkeää siksi, että saisimme yhä useamman miehen käyttämään yleistä joukkoliikennettä.

Kohti toiminnallista tasa-arvoa
Merkitty: