Olen aiemmin sitoutunut opiskelijoiden #koulutustuslupaus-kampanjan kaikkiin tavoitteisiin. Eilen allekirjoitin Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton, SOOL ry:n, eduskuntavaalitavoitteet. Molempiin kampanjoihin sitoutuminen on ollut helppoa gradua vaille valmiina saksan ja ruotsin opettajana. Olen todella huolissani suunnasta, mihin koulutusta ollaan Suomessa viemässä.

Kun tarkastellaan länsimaista menestystarinaa, on selvää, että monen menestystarinan takana on lähes poikkeuksetta inhimillinen pääoma ja sivistys. Nämä kaksi asiaa nostavat tuottavuutta ja johtavat talouskasvuun. Laadukkaalla koulutuksella voidaan myös tehokkaasti torjua perhetaustoista aiheutuvaa eriarvoistumista ja antaa jokaiselle lapselle paremmat mahdollisuudet menestyä. Laadukas ja ennen kaikkea kaikkien saatavilla oleva koulutus antaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden muuttaa maailmaa.

Suomen menestystarinaa ovat myös vahvasti tekemässä osaavat ja korkeakoulututetut opettajat. Nuorena opettajaopiskelijana olen huolissani siitä, kuinka moni nuori opettaja väsyy työhönsä ensimmäisten vuosien aikana. Opettajankoulutusta tulee kehittää suuntaan, jossa tarjotaan ohjausta ja tukea valmistuville opettajille. Tukea sekä täydennyskoulutusta tulee myös olla kaikkien opettajien saatavilla. Kaikella tällä ennaltaehkäistään uupumista ja varmistetaan maahamme ammattitaitoisimmat sekä innovatiisimmat opettajat. Opettajat, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten oppimisen ilon.

Lyhytnäköisten säästöratkaisujen etsiminen ei saisi olla minkään koulutuksen uudistamisen esteenä. Suomalainen korkea osaaminen on edelleen käytettävissä ja kehitettävissä. Tämän osaamisen valjastamiseen tarvitaan kasvua ja uudistumista tukevia koulutuspoliittisia päätöksiä, joita haluan olla tekemässä ja mahdollistamassa.

Koulutus on sijoitus tulevaisuuteen!