Oikeus maksuttomaan koulutukseen on tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen yhteiskunnan perusedellytys. Kaikilla tulee olla yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus opiskella varallisuudestaan ja syntytaustastaan riippumatta. Opetusministeriön asettaman työryhmän esitys tuhannen euron lukuvuosimaksusta kaikille opiskelijoille oli tyrmistyttävä.

Suomen ylioppilaskuntien liitto ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto järjestivät tänään suurmielenosoituksen Helsingissä maksuttoman koulutuksen puolesta. Asia yhdistää ihmisiä yli puoluerajojen.

Samaan aikaan Oulun yliopiston ylioppilaskunta ja Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta järjestivät tukimielenosoituksen Oulussa. Pidin mielenosoituksessa lyhyen puheenvuoron Oulun vihreiden nuorten edustajana.

miekkariyleinen
Puhuin mielenilmauksessa vihreiden edustajana. Samalla menetin megafonineitsyyteni.
(Kuva: Konsta Happonen)

On tärkeää, että puolueet ilmaisevat kantansa maksuttomaan koulutukseen selkeästi ennen ensi kevään eduskuntavaaleja. Keskustelu maksuttoman koulutuksen ympärillä on ollut kiivasta, mutta monitulkintaisten lausuntojen sijaan opiskelijat kaipaavat yksiselitteisiä linjauksia.

Suomella ei ole varaa menettää yhtään voimavaroja sen vuoksi, ettei opiskelijalla ole varaa kustantaa opintojaan. Koulutuksen tulee olla maksutonta myös EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille: Maksuton koulutus on yksi Suomen suurimmista kilpailuvalteista, kun lahjakkaat nuoret miettivät, missä he haluavat opiskella ja rakentaa tulevaisuuttaan. Meneillään oleva EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksukokeilu täytyy lopettaa kokeilun päätettyä.

Maksuttomaan koulutukseen liittyy jo nyt ongelmia: Toisen asteen oppikirja- ja materiaalikustannuksista kertyy vuosien aikana merkittävä taloudellinen haaste, joka on rasite erityisesti vähävaraisten huoltajien nuorille. Lisäksi ylioppilaskirjoitusten maksullisuus luo omat ongelmansa taloudellisesti heikommista asemista tuleville oppilaille.

Loppukevennys: YouTubesta löytyvä Linus Torvaldsin haastattelu kiteyttää hienosti sen, minkä vuoksi maksuton koulutus on luovuuden elinehto.

Kyllä maksuttomalle koulutukselle!