Oulun seudun kieltenopettajat ry:n edustajat ovat aiheellisesti huolissaan vieraiden kielten opiskelun yksipuolistumisesta ja vapaavalintaisten kielten opiskelun vähenemisestä Oulun alueella (Kaleva 19.1.2019). Suomen kielivaranto on köyhtynyt huolestuttavaa vauhtia.

Oulun kaupungissa iso kuva on, että sivistys- ja kulttuuritoimeen on kohdistettu suuria säästöpaineita, mutta säästöjä ei ole onnistuttu toteuttamaan rakenteellisilla uudistuksilla, vaan on turvauduttu juustohöylään ja säästöt on hankittu sisällöllisellä näivettämisellä. Se on näkynyt osaltaan myös mahdollisuuksissa opiskella vieraita kieliä.

Onneksi joitain parannuksia on tulossa – osittain tosin eduskunnan ansiosta. Ensi torstaina sivistys- ja kulttuurilautakunnan esityslistalla on muutamia muutoksia Oulun kaupungin perusopetuksen kieliohjelmaan, kuten ensimmäisen vieraan kielen opetuksen varhentaminen 1. luokalle, valinnaisen A2-kielen varhentaminen 4. luokalle ja kielivalikoiman laajentaminen.

Eräs pitkäaikaisista tavoitteistani on, että vapaavalintaisten kielten ryhmäkokovaatimuksia alennettaisiin. Tällä hetkellä kieliryhmässä täytyy olla kaksitoista oppilasta, jotta ryhmän voi perustaa. Kannatan luvun alentamista kahdeksaan.

Monet oppilaat, jotka haluaisivat opiskella jotain kieltä, eivät pääse niin tekemään, jos riittävän suurta ryhmää ei synny: jos kymmenen oppilasta haluaa opiskella venäjää, oppilaita ei ole silloin tarpeeksi, eikä heistä yksikään pääse opiskelemaan kieltä! Tilannetta onneksi helpottaa, että kouluilla on mahdollisuus ja velvollisuus tehdä yhteistyötä lähikoulujen kanssa, jotta kieliryhmiä saadaan perustettua.

Ryhmäkokojen pienentäminen ei ole toistaiseksi toteutumassa, mutta aion työskennellä sen eteen, että se toteutuu. Silloin yhä useampi lapsi pääsisi opiskelemaan muitakin vieraita kieliä kuin vain englantia.

Mahdollisuuksia opiskella vieraita kieliä on parannettava
Merkitty: