Vammaispysäköinti on maanpäällisillä pysäköintipaikoilla tieliikennelain mukaisesti maksutonta, mutta Kivisydämen valmistumisen myötä maanpäällisiä pysäköintipaikkoja vähennetään. Tämä vähentää myös liikuntarajoitteisten mahdollisuuksia maksuttomaan pysäköintiin.

Kivisydän on ympärivuotisesti lämmin, lumesta ja jäästä vapaa pysäköintitila, jossa liukkaus ei vaaranna liikkumista. Samasta syystä Kivisydämessä ei tarvitse poistaa jäätä ja lunta autojen ikkunoilta, mikä voi olla joillekin liikuntarajoitteisille joko hankalaa tai jopa mahdotonta.

Lisäksi olemassa olevia maanpäällisiä vammaispysäköintipaikkoja on käytetty talvisin usein lumenkasauspaikkoina. Myös paikkojen aurauksessa on ollut puutteita.

Edellä mainitun perusteella minä ja muut allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Oulun kaupunki selvittää keinonsa mahdollistaa maksuton vammaispysäköinti Kivisydämessä.

Oulussa 12.10.2015,
Janne Hakkarainen (vihr.)