Sama ikuisuusaihe nousee pinnalle joka vuosi: kovalla pakkasella ja tyynellä ilmalla saasteet jäävät herkästi maan rajaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Oulun keskustan ilmanlaatu on huonontunut merkittävästi. Jokainen pystyy huomaamaan ilmanlaadun heikkenemisen, mutta erityisesti hengityselinsairauksista kärsiville ja vanhuksille tilanne voi muuttua sietämättömäksi. Olen kirjoittanut samasta aiheesta myös viime talvena.

Kalevan mukaan tämä johtuu pääasiallisesti liikenteen aiheuttamista päästöistä, koska tehtaiden tuottamat päästöt eivät ole päässeet laskeutumaan maan rajaan.

Mielestäni tämä tarkoittaa yksiselitteisesti sitä, että turhaa yksityisautoilua tulee tällaisina hetkinä välttää mahdollisimman paljon, koska se hankaloittaa suoraan useiden ihmisten arkielämää.

Samanaikaisesti ymmärrän myös, että kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää joukkoliikennettä. Joukkoliikenteen tila Oulussa ei ole kuitenkaan toivoton: vuonna 2014 nykyinen Oulun kaupungin ja Koskilinjojen välinen liikennöintisopimus päättyy. Tämä tarjoaa mahdollisuuden suurempiinkin parannuksiin. Toivon, että joukkoliikenne – ja erityisesti sen kehittäminen – nousee keskeiseksi teemaksi vuoden 2012 kunnallisvaaleissa.

Nyt on oikea hetki suosia joukkoliikennettä!
Merkitty: