(Julkaistu Vihreässä langassa 28.3.2013)

Moniin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna Oulussa asuminen on edullista. Tämä ei johdu siitä, että ihmiset pitäisivät kaupunkiamme poikkeuksellisen epähoukuttelevana paikkana elää ja asua, vaan tietoisesta ja onnistuneesta maankäyttöpolitiikasta.

Oulussa kaavoitetaan vain kaupungin omistamalle maalle, mikä pitää asuntojen neliöhinnat kurissa.

Nyt, kuntaliitoksen jälkeen, on herännyt haluja tämän menestyksekkään linjan muuttamiseksi.

Pidän ajatusta linjauksen muuttamisesta huolestuttavana. Vihreät pitää yhteistä etua yksittäisten maanomistajien etua tärkeämpänä. Toivon, että syntynyt keskustelu pystyy osoittamaan, miksi nykyistä käytäntöä on syytä jatkaa.

Onnistuneesta maankäyttöpolitiikasta luopumisella olisi kestävän kehityksen kannalta monia ikäviä seurauksia. Myös asumisen kustannukset nousisivat.

Nyt kaupunkia kehitetään suunnitelmallisesti kokonaisuutena yhteistä etua silmällä pitäen, mikä tarkoittaa muun muassa eheämmän kaupunkirakenteen edistämistä. Oulussa joukkoliikenteen järjestäminen on sekä haasteellista että kallista. Yhdyskuntarakenne näyttää täällä nimittäin osittain siltä, että kaupunkia on joskus muinoin kaavoitettu haulikolla karttaan ampuen.

Menneeseen ei ole varaa palata.

Edullinen asuminen on lisäksi merkittävä vetovoimatekijä ja kilpailuvaltti kaupungillemme.

Silloin tällöin koen itseni vaivaantuneeksi, kun näen kaupunkimme markkinointimateriaalia. Eräs eteläsuomalaisille kohdistettu mainos on onnistunut mielestäni kuitenkin mainiosti: Oulusta löytyy suuren kaupungin edut ilman korkeita asumisen kustannuksia ja erityisen pitkiä työmatkoja.

Janne Hakkarainen
Kirjoittaja on oululainen kaupunginvaltuutettu.