(Julkaistu Kalevassa 9.4.2015)

Perustulo voidaan toteuttaa seuraavalla hallituskaudella. Ajatus ei ole uusi. Vihreiden piirissä siitä on puhuttu yli kaksikymmentä vuotta. Viime aikoina se on noussut keskusteluun realistisena tapana uudistaa byrokraattisesti raskas ja sosiaalialan ammattilaisillekin vaikeaselkoinen sosiaaliturva lisäämättä sen kuluja.

Perustulosta keskustelua vaikeuttaa se, että sosiaaliturvajärjestelmän muoto ja sen kustannukset sekoitetaan. Perustulo ei tarkoita, että valtio sitoutuisi suurempiin tulonsiirtoihin tai anteliaampaan perusturvaan. Vihreiden perustulomalli on nykyiseen sosiaaliturvajärjestelmään nähden kustannusneutraali. Ajatuksen ydin on sääntelyn vähentäminen sekä joustava siirtyminen sosiaaliturvan piiristä omilla tuloilla elämiseen.

Täysin tulottomalle ihmiselle perustulo tarkoittaisi paperityön vähenemistä. Kuukausipalkkaa ansaitseva työntekijä huomaisi perustulon teknisenä vähennyksenä verolaskelmassaan – verotuksen määrään perustulomalli ei vaikuttaisi. Eniten hyötyisivät pienyrittäjät ja freelancerit, pätkätyöläiset, opiskelijat, omaishoitajat ja muut epävarmoissa taloudellisissa oloissa elävät. Työvoiman tarjonta paranisi, kun työtä olisi aina kannattavaa ottaa vastaan.

On todennäköistä, että tällä hallituskaudella järjestetään perustulokokeilu. Juha Sipilä on jopa ehdottanut, että kokeilusta päätettäisiin hallitusneuvotteluissa. On olennaista keskustella siitä, miten malli toteutetaan. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanne ei saa vaikeutua. Esimerkiksi sosiaalityön tulisi kohdentua etuuskäsittelyjen sijaan asiakkaiden elämäntilanteen parantamiseen kokonaisuutena.

Olen kannattanut perustuloa julkisesti jo viitisen vuotta, ja olen ilahtuneena huomannut, että teemasta ovat alkaneet puhua muutkin puolueet. Perustulo on tärkein vaaliteemani.

Perustulo kannustaisi ja selkeyttäisi