Kaupunginvaltuusto kokoontui viime viikolla. Varsinaisia päätöksiä ei tehty. Esityslista oli lyhyt, mutta liitteitä listassa oli yli kahdeksansataa sivua. Käsittelimme pääasiallisesti viime vuoden toimintaa koskevia asiakirjoja, kuten esimerkiksi kaupungin toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Päätös Sanginjoen ulkometsän suojelusta päätettiin siirtää kesäkuun kokoukseen.

Kiinnitin huomiota tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen, jonka mukaan kaupungin esteettömyysstrategian ja -toimintaohjelman toteutusta ei ole järjestelmällisesti seurattu. Kysyin kokouksessa, aiotaanko asiaa edistää. Tulkitsin saamaani vastausta niin, että ei aiota – ainakaan tarkastuslautakunnan tarkoittamalla tavalla.

Strategiaa laadittaessa suunnitelmana oli koordinaattorin palkkaaminen seuraamaan toimintaohjelman toteutumista, mutta ideasta luovuttiin kaupungin taloustilanteen huonontuessa.

Lohduttavaa oli kuitenkin kuulla, että uudisrakentamiseen liittyvissä esteettömyysasioissa Oulu on edelläkävijä. Se ei kuitenkaan riitä. Aion nostaa asian esiin kaupungin yhdenvertaisuustyöryhmässä.

Esteettömän ympäristön merkitystä ei voi korostaa liikaa: Esimerkiksi eilisissä eurovaaleissa olin vaalivirkailijana äänestyspisteellä, jonka hissi oli osan ajasta epäkunnossa. Kuulin, että hissi on reistaillut aiemminkin, joten ihmettelin, miksi asiaa ei ole korjattu.

On kestämätöntä ja sietämätöntä, jos vanhukset tai liikuntarajoitteiset ihmiset eivät pääse toteuttamaan äänioikeuttaan, joka on tärkeimpiä kansalaisoikeuksia. Moni saattaa portaat ja toimimattoman hissin nähdessään turhautua ja jättää äänestämättä.

Portaita ja esteitä on liikaa kaikkialla
Merkitty: