Kannatan valtuutettu Tuija Pohjolan muutosesitystä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverosta.

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverolla olisi yhdyskuntarakennetta eheyttävä ja täydennysrakentamista vauhdittava kannustinvaikutus. Nämä molemmat ovat kaupungin näkökulmasta erittäin toivottuja tavoitteita.

Lisäksi vero toisi kaupungin kassaan lähes puoli miljoonaa euroa lisätuloja. Se olisi lähes puoli miljoonaa euroa vähemmän velkaa.

Talousjohtajan äskeisessä talousyhteenvedossa todettiin, että Oulussa kiinteistöverotuksen suhteellinen osuus kaupungin kokonaisverokertymästä on Suomen suurista kaupungeista kaikkein matalin.

Se tarkoittaa sitä, että verrokkikaupunkeihin nähden nostovaraa on – etenkin, kun nyt esitetään kerättäväksi rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroa, joka ei lainkaan nosta kenenkään asumiskustannuksia.

Päinvastoin: se jopa laskee niitä, jos rakentaminen sen ansiosta vauhdittuu ja asuntotarjonta lisääntyy.

Lähikunnista esimerkiksi Kempeleessä rakentamattoman rakennuspaikan vero on 4 prosenttia. Meillä 0.

Veron edellytyksenä on tietty kunnallistekninen valmius. Tämä valmius on luonnollisesti kustannettu verovaroin. Jo tämän vuoksi on perusteltua kannustaa rakentamaan rakentamattomia rakennuspaikkoja — tai myymään ne sellaisille toimijoille, jotka ne voivat ja haluavat rakentaa.

 

Puheeni rakentamattoman rakennuspaikan verosta 13.11.