Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tuoreen tilaston mukaan Suomen susikanta on pudonnut viime vuoden 150-180 yksilöstä alle 150 yksilön. Liikenneturmat ja luonnolliset kuolemat eivät riitä selittämään lisääntymistehokkaan lajin kannan alentumista. Karu totuus on, että Suomessa salametsästetään kymmeniä susia vuodessa. Toinen vakava havainto on, että suurpetokantamme ei saa enää täydennystä rajan takaa: petoja arvellaan siirtyvän rajojen yli suunnilleen yhtä paljon molempiin suuntiin.

Suurpedoilla on tärkeä rooli pohjoisen taigametsän ravintoketjun huipulla: ne säätelevät saaliseläinkantoja ja tarjoavat ravintoa lukuisille muille lajeille haaskojen muodossa. Lisäksi ne tuovat mukavasti pennosia maakuntiin tarjoamalla resurssit räjähdysmäisessä kasvulla olevalle luontomatkailualalle. Mielestäni tosin välinearvoja tärkeämpi suojelun peruste on lajin itseisarvo: tuhansia vuosia maatamme asuttanut ja tänne hienosti sopeutunut laji on oikeutettu olemassaoloon.

Suurpetokantojen hoidosta keskusteltaessa yhteistyö RKTL:n ja metsästäjien välillä näyttää olevan erittäin ongelmallista. Tämä kulminoitui Metsästäjäliiton Kainuun piirin järjestämässä epäonnistuneessa susilaskennassa, jossa metsästäjät laskivat saman lauman jälkiä useaan kertaan. RKTL:n tulisi jatkossa miettiä tarkkaan, kuinka luotettava yhteistyökumppani Metsästäjäliitto on.

Salametsästys on saatava kuriin tiukemmalla lainsäädännöllä ja lisääntyneellä erävalvonnalla. Myös niin sanottujen hyvä veli –verkostojen olisi hyvä muistaa, että rikollisen suojelu on rangaistava teko. Jokainen voi omalla kohdallaan miettiä, haluaako tukea toimintaa, jossa viaton luontokappale surmataan kivuliaasti moottorikelkalla yliajamalla tai hitaasti kiduttaen superlon-syöttiä käyttämällä. Lisäksi petoasioista tiedottamiseen ja faktapohjaiseen opetukseen on kiinnitettävä huomiota: lasten pelottelu naurettavilla susitarinoilla on turhaa.

Toivon myös Maa- ja metsätalousministeriötä petokantojen hoidosta päättäessään kiinnittämään huomiota kansan ääneen: vaikka metsästäjät ovatkin äänekkäitä, he edustavat vain pientä osaa maamme kansalaisista. Suuri osa myös maaseudun asukkaista haluaa säilyttää neljä hienoa suurpetoamme.

Lähetin tämän mielipidekirjoituksen Kainuun Sanomiin useita viikkoja sitten. Vaikuttaa siltä, ettei sitä kyseisessä lehdessä julkaista.

Salametsästys on rikos