Tänään ilmestynyt Kaleva kertoo, että kaupunginlakimiehet ovat tulleet johtopäätökseen, että kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa päättäessään Sanginjoen ulkometsien suojelematta jättämisestä: päätäntävalta kuuluu kaupunginvaltuustolle – perustettiinpa suojelualuetta tai ei – koska kyseessä on omistajapoliittinen linjaus.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 12. toukokuuta ja tekee asiasta päätösesityksen kaupunginvaltuustolle, joka päättää asiasta 17. toukokuuta.

Asiaan voi siis vielä vaikuttaa! Toivon, että suojelua kannattavat kuntalaiset ottaisivat yhteyttä niihin valtuutettuihin, jotka kuuluvat niihin puolueisiin, jotka kaatoivat asian kaupunginhallituksen huhtikuisessa kokouksessa. Myös mielipidekirjoitusten laatiminen suojelun puolesta on suositeltavaa.

Avoinna on vielä se, äänestetäänkö valtuustossa samasta suojelupäätöksestä kuin aikanaan kaupunginhallituksessa, vai haetaanko konsensusta, johon kaikki voivat yksimielisesti sitoutua. Kaikki on vielä mahdollista.

 

Sanginjoen käsittely jatkuu