Jätin lokakuun kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitin, että Oulun kaupunki selvittää, onko ikäihmisten kanssa työskentelevillä Oulun kaupungin työntekijöillä täydennyskoulutustarvetta seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden asialliseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen ja että täydennyskoulutusta järjestetään, jos sellaiselle tarvetta ilmenee.

Lisäksi sisällytin aloitteeseeni vaatimuksen, että oman tuotannon lisäksi edellä mainitut seikat täytyy ottaa huomioon ostopalvelujen hankintakriteerejä määriteltäessä.

Hyvinvointilautakunta käsitteli aloitteeni tänään. Hyvinvointijohtajan mukaan kaupungin omien palvelujen osalta asia on kunnossa, ja kaupunki järjestää ja tarjoaa lisäkoulutusta työntekijöilleen jo nyt.

Sen sijaan muilta tuottajilta ostettujen palvelujen osalta asia aiotaan jatkossa huomioida paremmin: sateenkaarisenioreiden arvokas kohtaaminen aiotaan huomioida ostopalvelujen kilpailutuksissa ja silloin, kun palvelusetelituottajien uusia sääntökirjoja laaditaan ja vanhoja päivitetään. Vaikka parannus ei ole valtava, olen siihen tyytyväinen. Se voi olla merkityksellinen monelle yksilölle.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ikäihmiset ovat eläneet nuoruutensa aikana, jolloin homoseksuaalisuus oli sekä rikos että sairaus. Lisäksi asenteet seksuaalista ja sukupuolista moninaisuutta kohtaan ovat olleet ankaran kielteisiä. Siksi on tärkeää, että asiaa pidetään yllä ja että sitä edistetään, jotta jokainen voi elää arvokkaan vanhuuden omana ainutlaatuisena itsenään.

Sateenkaarisenioreiden tarpeet huomioidaan jatkossa aiempaa paremmin
Merkitty: