Keskustakampus on ainutlaatuinen mahdollisuus

(Julkaistu Kalevan mielipidepalstalla 9.5.2020) Oulun yliopiston hallitus on tehnyt rohkean päätöksen yliopiston tulevaisuuden sijainnista. Yliopisto on tehnyt päätöksensä omista lähtökohdistaan, mutta yliopiston ja Oulun kaupungin välillä on kohtalonyhteys: jos yliopisto ei menesty tulevaisuuden kiristyvässä kilpailussa pienenevistä opiskelijaikäluokista, heijastuu se myös

Asuntotuotannosta ja kiinteistöverosta

Valtuusto hyväksyi eilen Oulun maankäytön toteuttamisohjelman vuosille 2014-2018. Ohjelmaan hyväksyttiin Jenni Pitkon esittämänä ja minun kannattamanani tarkennus, että asuntotuotanto ohjataan suuralueille toteutuva kysyntä huomioiden. Lisäyksellä on yhteiskuntarakennetta eheyttävä vaikutus. Tästä iloitsen.

Oulu selättää muut maankäyttöpolitiikassa

(Julkaistu Vihreässä langassa 28.3.2013)

Moniin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna Oulussa asuminen on edullista. Tämä ei johdu siitä, että ihmiset pitäisivät kaupunkiamme poikkeuksellisen epähoukuttelevana paikkana elää ja asua, vaan tietoisesta ja onnistuneesta maankäyttöpolitiikasta.

Oulussa kaavoitetaan vain kaupungin omistamalle maalle, mikä pitää asuntojen neliöhinnat kurissa.

Nyt, kuntaliitoksen jälkeen, on herännyt haluja tämän menestyksekkään linjan muuttamiseksi.

Pidän ajatusta linjauksen muuttamisesta huolestuttavana. Vihreät pitää yhteistä etua yksittäisten maanomistajien etua tärkeämpänä. Toivon, että syntynyt keskustelu pystyy osoittamaan, miksi nykyistä käytäntöä on syytä jatkaa.

Onnistuneesta maankäyttöpolitiikasta luopumisella olisi kestävän kehityksen kannalta monia ikäviä seurauksia. Myös asumisen kustannukset nousisivat.

Kestävää kaupunkisuunnittelua. Nyt.

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus eivät välttämättä kuulosta erityisen kiinnostavilta aiheilta, mutta ne koskettavat meidän jokapäiväistä elämäämme. Se, missä olemme ja minne menemme, riippuu kaupunginvaltuustossa tehtävistä ratkaisuista. Kaupunkisuunnittelu määrää, paljonko vietämme aikaa autoissa tai busseissa, miten kauas meidän täytyy lähteä kauppaan, kirjastoon tai terveyskeskukseen ja viime kädessä sen, miten hyvin viihdymme kotikaupungissamme. Turhan matkustamisen vähentäminen on myös olennaista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Oras Kempeleessä – ajatuksia kestävästä yhdyskuntarakenteesta

Valtioneuvoston ilmastopoliittinen asiantuntija, kansanedustaja Oras Tynkkynen vieraili Kempeleessä puhumassa yhdyskuntarakenteen vaikutuksesta ilmastoon. Hänen mukaansa onnistuneilla yhdyskuntarakenne- ja kaavoitusvalinnoilla ilmastopäästöjä voi seututasolla leikata kymmenestä prosentista ylöspäin ja asuntoaluetasolla viidestäkymmenestä prosentista ylöspäin, joten kysymyksessä ei ole aivan vähäpätöinen asia. Kestävän yhdyskuntarakenteen merkitystä