Puheeni rakentamattoman rakennuspaikan verosta 13.11.

Kannatan valtuutettu Tuija Pohjolan muutosesitystä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverosta. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverolla olisi yhdyskuntarakennetta eheyttävä ja täydennysrakentamista vauhdittava kannustinvaikutus. Nämä molemmat ovat kaupungin näkökulmasta erittäin toivottuja tavoitteita. Lisäksi vero toisi kaupungin kassaan lähes puoli miljoonaa euroa lisätuloja. Se olisi lähes puoli

Asuntotuotannosta ja kiinteistöverosta

Valtuusto hyväksyi eilen Oulun maankäytön toteuttamisohjelman vuosille 2014-2018. Ohjelmaan hyväksyttiin Jenni Pitkon esittämänä ja minun kannattamanani tarkennus, että asuntotuotanto ohjataan suuralueille toteutuva kysyntä huomioiden. Lisäyksellä on yhteiskuntarakennetta eheyttävä vaikutus. Tästä iloitsen.

Kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa

Kaupunginvaltuusto kokoontui tänään ensimmäistä kertaa. Vaikka kokous kesti vain alle tunnin, vietin koko päivän kaupungintalolla, koska osallistuin uusien päättäjien perehdytykseen. Poikkeuksellisen lyhyt kokous koostui pääasiallisesti erilaisten johtosääntöjen hyväksymisestä. Ne olivat niin hyvin valmisteltuja, ettei niistä käytetty erityisemmin puheenvuoroja.