Suurten pettymysten maanantai

Maanantaina oli kevätkauden viimeinen kaupunginvaltuuston kokous. Esityslistalla oli merkittäviä asioita: Sanginjoen ulkometsän suojelu, Fennovoimaan investoiminen ja maapoliittisten linjausten hyväksyminen. Tässä kirjoituksessa kerron näkemykseni kokouksessa käsitellyistä asioista.

Sanginjoen käsittely jatkuu

Tänään ilmestynyt Kaleva kertoo, että kaupunginlakimiehet ovat tulleet johtopäätökseen, että kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa päättäessään Sanginjoen ulkometsien suojelematta jättämisestä: päätäntävalta kuuluu kaupunginvaltuustolle – perustettiinpa suojelualuetta tai ei – koska kyseessä on omistajapoliittinen linjaus.
Kaupunginhallitus käsittelee asiaa 12. toukokuuta ja tekee asiasta päätösesityksen kaupunginvaltuustolle, joka päättää asiasta 17. toukokuuta.

Sanginjoen ulkometsän suojelualue kaatui

Osallistuin eilen Oulun kaupunginhallituksen kokoukseen. Yksi kokouksen tärkeimmistä asioista oli Sanginjoen ulkometsän suojelusta päättäminen. Pohjaesityksen mukaan alueelle olisi perustettu kansallispuistotasoinen suojelualue ja suojelualueen ulkopuolisen metsätalousalueen hoidossa lähtökohtana olisi ollut virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Keskustan esittämänä ja kokoomuksen kannattamana pohjaesitys kuitenkin kaatui äänin 8-8 puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Valitettavasti yksi vasemmistoliiton edustaja oli poistunut kokouksesta ennen äänestystä.