Taide on osa ilmaisunvapautta

Voiko valtio määrittää minkälaista taidetta Suomessa tuotetaan? Perussuomalaisten vaaliohjelmassa ollaan viemässä suomalaista taidekulttuuria takaisin 1900 -luvun alkuun. Taiteen keskustoimikunnan julkaisemassa tutkimuksessa (Taiteenvapaus perusoikeutena, Pauli Rautiainen, 2007) pidetään tärkeänä pääomien tasapuolista jakautumista taidejärjestelmien piirissä, sillä se edesauttaa taiteen vapautta ja autonomiaa. Taiteen vapaus on turvattu perustuslaissa. Perussuomalaisten epäreilu pääomien jakaminen rikkoisi tätä.

Taidetta ei voida valjastaa yksinomaan nationalistisen ideologian käyttöön, vaan sillä on muitakin merkityksiä, kuten esteettisyys. ”Kultakausi” johon perussuomalaiset haluaisivat palata, sai inspiraationsa Suomen sen aikaisesta maailmanpoliittisesta tilanteesta: Suomi oli osa Venäjää ja suomalaiset taiteilijat vastasivat sortoon luomalla, tukemalla ja kehittämällä kansallista identiteettiä. Taide ei ole umpio, vaan se heijastaa aikansa yhteiskunnallista tilannetta.