(Julkaistu Forum24-lehdessä 10.3.2011)

Voiko valtio määrittää minkälaista taidetta Suomessa tuotetaan? Perussuomalaisten vaaliohjelmassa ollaan viemässä suomalaista taidekulttuuria takaisin 1900 -luvun alkuun. Taiteen keskustoimikunnan julkaisemassa tutkimuksessa (Taiteenvapaus perusoikeutena, Pauli Rautiainen, 2007) pidetään tärkeänä pääomien tasapuolista jakautumista taidejärjestelmien piirissä, sillä se edesauttaa taiteen vapautta ja autonomiaa. Taiteen vapaus on turvattu perustuslaissa. Perussuomalaisten epäreilu pääomien jakaminen rikkoisi tätä.

Taidetta ei voida valjastaa yksinomaan nationalistisen ideologian käyttöön, vaan sillä on muitakin merkityksiä, kuten esteettisyys. ”Kultakausi” johon perussuomalaiset haluaisivat palata, sai inspiraationsa Suomen sen aikaisesta maailmanpoliittisesta tilanteesta: Suomi oli osa Venäjää ja suomalaiset taiteilijat vastasivat sortoon luomalla, tukemalla ja kehittämällä kansallista identiteettiä. Taide ei ole umpio, vaan se heijastaa aikansa yhteiskunnallista tilannetta.

Seitsemän veljestä oli aikanaan vieroksuttu ja esimerkiksi Tuntematon sotilas sai myös osakseen paljon kritiikkiä. Nykyään kirjat ovat klassikon asemissa. Koska taide on jatkumo, nykyisyys ei voi määrittää mikä on tulevaisuuden merkkiteos.

Miksi perussuomalaiset kokevat postmodernismin uhkaavana? Uskonnollisesta näkökulmasta postmodernismi horjuttaa maailmankuvaa, jossa yksi aate tai auktoriteetti olisi muita korkeammassa asemassa. Olemme eläneet postmodernissa ajassa 1980-luvulta lähtien. Postmodernia arkkitehtuuria Suomessa edustavat esimerkiksi Oulunsalon kunnantalo (1983) ja Tampereen pääkirjasto (1986).

Miksi perussuomalaisilla on tarve nähda postmodernismi tekotaiteena? Kyse on puhtaasti arvomaailman heijastumasta. Mielestäni tarve määritellä oikea taide tai kulttuurin ilmenemismuoto sata vuotta vanhojen arvojen ja ihanteiden mukaan on vähintäänkin kummallista.

Suomalainen taide Gallen-Kallelan ja Kiven jälkeen on äärettömän tärkeää meille suomalaisille ja paikoitellen kansainvälisesti menestynyttä. Miksi perussuomalaiset haluavat viedä tämän kaiken meiltä pois ja pysäyttää kotimaisen taiteen ja kulttuurin kehityksen?

Taide on osa ilmaisunvapautta
Merkitty: