Maaliskuun kaupunginvaltuuston kokouksessa käsiteltiin vain muutamia päätösasioita: päätimme äänestysaluejaon muuttamisesta ja hyväksyimme yhden asemakaavan.

Sen sijaan puhetta kokouksessa riitti. Taloustiedonannon jälkeen keskusteluun nousi ajatus lomautusten peruuttamisesta, koska uusien tietojen mukaan viime vuosi ei mennyt taloudellisesti niin heikosti kuin vielä aiemmin luultiin. Henkilökohtaisesti ajattelen niin, että mikäli lomautusten peruuttamiseen päädytään, niin vapaaehtoisiin säästövapaisiin suostuneille henkilöstön jäsenille asia täytyy hyvittää. Muussa tapauksessa kohtelisimme henkilöstön jäseniä eriarvoisesti.

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin kolmea valtuustokyselyä. Aiheet käsittelivät hoivakotien turvallisuutta, vammaisten ja vanhusten tilapäishoitopaikkoja sekä lapsiperheiden tukemista.

Lapsiperheiden tukemista käsittelevässä asiakohdassa kysyin, millaista koulutusta perhepalvelut tarjoaa henkilöstölleen mitä tulee moninaisuuden arkiseen kohtaamiseen esimerkiksi eri kieli- ja kulttuuritaustaisten tai samaa sukupuolta olevien vanhempien perheiden kanssa.

Sain vastaukseksi, että koulutuksessa lienee puutteita, mutta että palvelut räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaan ja että perhekäsityksen muuttuminen vuosikymmenten aikana on otettu huomioon.

Kokouksen aikana jätin valtuustoaloitteen, jossa esitin, että Oulun kaupunki alkaa vuosittain liputtaa Oulun kaupungintalolla Saamen lipulla saamelaisten kansallispäivänä 6. helmikuuta.

Lisäksi vihreät jätti ryhmäaloitteen: haluamme selvittää säästövapaiden ja lomautusten taloudelliset vaikutukset.

Talous ja valtuustokyselyt herättivät keskustelua
Merkitty: