Pitkän odotuksen ja kampanjoinnin jälkeen tasa-arvoinen avioliittolaki astuu tänään voimaan. Olen valtavan iloinen, että avioliittolainsäädäntömme on viimein saatu yhdenvertaiseksi kaikille.

Sain kunnian toimia Tahdon2013-kansalaisaloitteen Oulun aluevastaavana. Kun kampanja käynnistyi tasa-arvon päivänä vuonna 2013, istuin kaupunginhallituksen kokoushuoneessa ja seurasin kansalaisaloite.fi-palvelusta, kuinka nopeasti aloite keräsi sähköisiä allekirjoituksia.

Kannatusilmoituksia kertyi niin nopeaan tahtiin, että liikutuin lähes onnen kyyneliin. Niitä kertyi yhden päivän aikana yli satatuhatta, eli kaksi kertaa enemmän kuin mitä kansalaisaloitteen eduskuntakäsittely edellyttää.

Vaikka tasa-arvoinen avioliittolaki on nyt saatu maaliinsa, työ seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ei vielä pääty. Pakkosterilisaatiota edellyttävä translaki täytyy laittaa remonttiin, koska nykyinen ei ole 2010-luvun sivistysvaltioon millään tavalla sopiva. Lisäksi tarvitsemme äitiyslain, joka poistaa naispareilta turhaa, kallista ja nöyryyttävää adoptioprosessiin liittyvää byrokratiaa.

Selkeiden lainsäädännöllisten epäkohtien lisäksi korjaamista riittää myös asenteissa ja ihmisten moninaisuuden asiallisessa kohtaamisessa. Se ei kosketa vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, vaan koko ihmisyyden kirjoa.

Ihminen voidaan saada tuntemaan olonsa hyvin tukalaksi ikänsä, ihonvärinsä, seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisensa, vammaisuutensa, uskontonsa, kielensä tai muun vastaavan ominaisuutensa vuoksi, vaikka minkäänlaista lakia tai asetusta ei rikottaisikaan.

Vastuu yhdenvertaisuudesta ja ihmisten moninaisuuden kunnioittavasta kohtaamisesta on meidän jokaisen yhteinen, mutta lisäksi myös julkisella vallalla on oma vastuunsa.

Oulun kaupungin kohdalla se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy sitoutua vahvasti moniarvoisen ja yhdenvertaisen ilmapiirin johdonmukaiseen ja suunnitelmalliseen edistämiseen.

Konkreettisesti se sisältää esimerkiksi sen, että kaupungin henkilöstön – kuten esimerkiksi opettajien tai asiakaspalvelijoiden – lisäkoulutustarvetta ihmisten moninaisuuden kunnioittavaan ja arvokkaaseen kohtaamiseen selvitetään säännöllisesti ja että tarpeen vaatiessa lisäkoulutusta tarjotaan. En usko kenenkään toimivan epäasiallisesti ilkeyttään, mutta tarjoamalla asiallista tietoa voimme torjua ikäviä tilanteita ja kiusallisia väärinkäsityksiä.

Kaikenlaisia ihmisiä kunnioittavassa Oulussa kaikki voivat paremmin, joten asiaan täytyy kiinnittää yhä enemmän huomiota. Yhdenvertainen ja moniarvoinen ilmapiiri on myös vetovoimakysymys, jonka merkitystä kaupunkien välisessä kilpailussa ei saa aliarvioida. Uskon, että modernit kaupungit ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Tasa-arvo etenee, mutta ei ole vielä valmis
Merkitty: