Olen toiminut Oulun kaupungin tasa-arvotoimikunnan varapuheenjohtajana vuoden 2009 tammikuusta lähtien. Kuluneella valtuustokaudella Oulun kaupunki on päättänyt allekirjoittaa Eurooppalainen peruskirja miehen ja naisen välisestä tasa-arvosta -nimisen asiakirjan, jonka tarkoituksena on toimia työkaluna kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa Oulua. Kuten olen aiemminkin painottanut, ei peruskirja nimestään huolimatta sisällä ainoastaan sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä kohtia, vaan tasa-arvo ymmärretään peruskirjan sisällöissä laajemmassa merkityksessä.

Asiakirjojen allekirjoittaminen ei tosin sinänsä edistä yhtään mitään. Nyt  Oulun kaupunki on kuitenkin päättänyt osallistua Valtavirtaistaminen käytäntöön- hankkeeseen, jonka tarkoituksena ”on kehittää uusia toimintamalleja, menetelmiä ja työvälineitä tasa-arvon valtavirtaistamiseksi kuntien sekä valtion alue- ja paikallisviranomaisten toimintaan ja palveluihin.”

Torstaina 18.11. Oulun kaupunki järjestää hankkeen tiimoilta koulutuksen tasa-arvoisen kunnan toiminnasta ja palveluista kaupungin virastopäälliköille, hallintokuntien tasa-arvotyön vastaaville, kaupungin tasa-arvotyön yhteyshenkilöille, uuden Oulun tasa-arvotyön vastaaville sekä luottamushenkilöille.

Koulutuksessa kerrataan peruskirjan sisällöt sekä käydään läpi, mitä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittaa. Lisäksi tarkoituksena on perehtyä peruskirjan sisältöjen toiminnallistamiseen.

Tiedän, että tämä kaikki kuulostaa vielä kovin korkealentoiselta. Tämä on kuitenkin hyvin lupaava alku – siirrymme suunnittelusta vihdoin jonkinlaiseen konkretiaan. Kunnallinen päätöksenteko on hyvin jähmeää ja hidasta.

Pyrin mahdollisuuksieni mukaan osallistumaan koulutukseen, jotta voisin kertoa siitä myöhemmin enemmän.

Tasa-arvoisen kunnan toiminta ja palvelut
Merkitty: