Tasa-arvon vastakohta on syrjintä
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole itsestäänselvyyksiä, jotka jo kertaalleen on onnistuttu saavuttamaan. Ne ovat haasteita, joiden eteen täytyy tehdä uupumatta töitä. Askel tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta on askel kohti syrjintää.
Oulun kaupungin tämänhetkinen tilanne näyttää osittain lohduttomalta. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vaatii, että jokainen yli 30 henkeä säännöllisesti työllistävä työnantaja on velvoitettu laatimaan suunnitelman tasa-arvon edistämiseksi. Oulun kaupungin kaikilla hallintokunnilla ei vielä ole kyseistä suunnitelmaa.
Yhdenvertaisuussuunnitelmien tilanne on vieläkin surullisempi kuin tasa-arvosuunnitelmien: lain mukaan viranomaisten tulisi kuitenkin kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Yhdenvertaisuuslaki suojelee syrjinnältä, joka koskee henkilön ikää, etnistä tai kansallista alkuperää, kansalaisuutta, kieltä, vakaumusta, vammaisuutta tai seksuaalista suuntautumista.
Työntekijöitään tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti kohteleva kunta on houkutteleva työnantaja. Jos luomme työpaikoille hyvinvoivan työskentelyilmapiirin, jossa ketään ei syrjitä millään perusteella, työn tekemisen mielekkyys ja laatu paranevat olennaisesti. Tämä ilmenee työn hedelmissä, jotka voidaan poimia säästyneinä rahoina ja resursseina. Sekä kunta että työntekijä kärsivät, jos työntekijä voi huonosti syrjinnän vuoksi.
Lisäksi on itsestäänselvää, että kaupungin palvelutuotannossa kaikkia kuntalaisia täytyy kohdella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti heidän ihmisarvonsa tunnustaen. Karikatyyrisimmät ongelmakohdat liittyvät esimerkiksi esteettömyyteen, erilaisten kulttuurien tai samaa sukupuolta olevien parien kohtaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tilannetta voi parantaa suunnitelmallisella toiminnalla.
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain täsmällinen noudattaminen olisi hyvä alku matkalla kohti uutta, tasa-arvoista, yhdenvertaista ja houkuttelevaa Oulua.Janne Hakkarainen
varavaltuutettu (vihr.)
kaupungin tasa-arvotoimikunnan varapuheenjohtaja
Oulu

Lähetin tänään Oululehteen mielipidekirjoituksen, joka julkaisiin lehden verkkosivuilla jo tänään. Toivottavasti kirjoitus ilmestyy myös painettuun sanaan, mutta se selviää vasta sunnuntaina.

Tasa-arvon vastakohta on syrjintä

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole itsestäänselvyyksiä, jotka on jo kertaalleen onnistuttu saavuttamaan. Ne ovat haasteita, joiden eteen täytyy tehdä uupumatta töitä. Askel tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta poispäin on askel kohti syrjintää.

Oulun kaupungin tämänhetkinen tilanne näyttää osittain lohduttomalta. Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta vaatii, että jokainen vähintään 30 henkeä säännöllisesti työllistävä työnantaja on velvoitettu laatimaan vuosittain suunnitelman tasa-arvon edistämiseksi. Oulun kaupungin kaikilla hallintokunnilla ei kuitenkaan ole suunnitelmaa.

Yhdenvertaisuussuunnitelmien tilanne on vieläkin surullisempi kuin tasa-arvosuunnitelmien: lain mukaan viranomaisten tulee kuitenkin kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Yhdenvertaisuuslaki suojelee syrjinnältä, joka koskee henkilön ikää, etnistä tai kansallista alkuperää, kansalaisuutta, kieltä, vakaumusta, vammaisuutta tai seksuaalista suuntautumista.

Työntekijöitään tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti kohteleva kunta on houkutteleva työnantaja. Jos luomme työpaikoille hyvinvoivan työskentelyilmapiirin, jossa ketään ei syrjitä, työn tekemisen mielekkyys ja laatu paranevat olennaisesti. Tämä ilmenee työn hedelmissä, jotka voidaan poimia säästyneinä rahoina ja resursseina. Sekä kunta että työntekijä kärsivät, jos työntekijä voi huonosti syrjinnän vuoksi.

Lisäksi on itsestäänselvää, että kaupungin palvelutuotannossa kaikkia kuntalaisia täytyy kohdella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti heidän ihmisarvonsa tunnustaen. Karikatyyrisimmät ongelmakohdat liittyvät esimerkiksi esteettömyyteen, erilaisten kulttuurien tai samaa sukupuolta olevien parien kohtaamiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tilannetta voi parantaa suunnitelmallisella toiminnalla.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain täsmällinen noudattaminen olisi hyvä alku matkalla kohti uutta, tasa-arvoista, yhdenvertaista ja houkuttelevaa Oulua. Syrjivät käytännöt eivät häviä itsestään.

Janne Hakkarainen
varavaltuutettu (vihr.)
kaupungin tasa-arvotoimikunnan varapuheenjohtaja
Oulu

Tasa-arvon vastakohta on syrjintä
Merkitty: