Oulun kaupunki hankki ulkopuolisen konsultin arvioimaan Oulun kaupungin taloutta ja esittämään keinoja talouden sopeuttamiseksi. Selvityksen tuloksia esiteltiin kaupunginvaltuustolle maanantaina 27. tammikuuta. Käytin kokouksessa oheisen, lyhyen ryhmäpuheenvuoron, jossa kommentoin selvitystä yleisellä tasolla. Valtuustoryhmämme aloittaa selvityksen perinpohjaisemman käsittelyn pian.

Arvoisa puheenjohtaja!

Vihreä valtuustoryhmä tunnistaa talouden sopeutustarpeen. Emme saa ajautua tilanteeseen, jossa lainaa joudutaan ottamaan käyttötalousmenoihin. Kaupungin taloudellinen tilanne on kuitenkin siitä lohdullinen, että meillä on vielä valinnanvaraa sopeutuksessa – jos me siirrämme sopeutuksia hamaaseen tulevaisuuteen, valinnanvaramme kapenee. 

Lainakaan ei ole vihreille poissuljettua. Sitä voidaan käyttää investointeihin, joiden tuotto on suurempi kuin lainan korko. 

Kun sopeutamme taloutta, meidän täytyy pitää huolta, että emme leikkaa tulevaisuuden kasvua, elinvoimaa ja veto- ja pitovoimaa – se korostaa huolellista vaikutusten arvioinnin tärkeyttä. Lisäksi meidän on huomioitava muuttotrendit ja kaupunkien välinen kilpailu: emme halua tehdä sellaisia päätöksiä, jotka kiihdyttävät nuorten osaajien muuttotappiota.

Selvityksessä on paljon hyviä itsestäänselvityksiä, jotka kannattaa toteuttaa: sellaisia ovat esimerkiksi kiinteistöverotusselvitys, joka tuottaa useita miljoonia euroja säästöjä ja toiminnan tehostaminen kuten säästäminen tulostuksesta, johon menee tällä hetkellä noin miljoonan euron verran vuosittain. 

Tämän selvityksen pohjalta on hyvä aloittaa neuvottelut. Keskustelu aiheen ympärillä on ollut aika synkkää, mutta niinkin voisi ajatella, että meillä on vielä valinnanvaraa päättää, että huomenna on paremmin kuin tänään.

Tilanne voisi olla huonompikin – puheeni valtuuston talousseminaarissa