Lähetin kuluneella viikolla mielipidekirjoituksen Kalevaan. Tänään ilokseni huomasin, että kirjoitukseni oli julkaistu tänään. Liitän kirjoitukseni blogiini luettavaksi ja kommentoitavaksi. Yleisenä linkkivinkkinä tosin voisin mainita, että Kalevan näköislehti on näköjään nykyään ilmainen.

Tunkkaiset sukupuoliroolit ahdistavat

(Julkaistu Kalevan mielipidepalstalla 31.1.2010)

Vanhentuneet sukupuoliroolit ahdistavat useita nuoria aikuisia jokapäiväisessä elämässä. Nuorten naisten pätkätyöt, nuorten miesten syrjäytyminen, isien heikko asema huoltajuuskiistoissa ja naisten alhaisempi palkka ovat kaikki seurausta ahtaista sukupuolirooleista.

Sukupuoliroolien murtaminen tarkoittaa valinnanvapauden edistämistä eli käytännössä sitä, että ihmisiä kohdellaan yksilöinä ja että jokaisen annetaan tehdä itse omat valintansa.

Perinteiset sukupuoliroolit ja ihmisten pakottaminen tiukkoihin muotteihin rajoittavat kaikkien osapuolten elämää. Todennäköisesti kaikki pystyvät löytämään yhdistävän tekijän perinteisen mies ei saa itkeä -kasvatuksen ja miesten korkeiden itsemurhalukujen välillä.

Vanhentuneet sukupuoliroolit läpileikkaavat koko suomalaisen yhteiskunnan. Esimerkiksi keskustan puheenjohtajapelissä Paula Lehtomäki vetosi hyväksytysti siihen, että äitiyden ja puolueen puheenjohtajuuden yhdistäminen on liian vaikeaa.

Kuitenkin samaan aikaan puolueen puheenjohtajuuden ja isyyden yhdistäminen onnistuu esimerkiksi Jyrki Kataiselta mainiosti kenenkään kyseenalaistamatta asiaa. Perheasiat otetaan keskusteluun mukaan yleensä vain naispoliitikkojen kohdalla.

On jokaisen oma asia tehdä omat valintansa. Tärkeää kuitenkin olisi sallia kaikille yhtäläiset mahdollisuudet päätöksiinsä. Harva miespoliitikko jättäytyy poliittisista tehtävistä perhesyihin vedoten, koska he haluavat välttää leimautumista. Ongelma pohjautuu loppujen lopuksi siihen, että feminiiniset miehet ja maskuliiniset naiset herättävät epäilystä, koska he poikkeavat perinteisenä pidetystä kaavasta.

Valinnanvapaus tarkoittaa luonnollisesti myös sitä, että ihminen saa elää niin sukupuoliroolittunutta elämää kuin haluaa. Kysymys on tällöin omasta tietoisesta valinnasta, eikä yhteiskunnan painostuksesta.

Ihanteellisessa valtiossa lainsäädäntö on täysin sukupuolineutraalia. Erityisiä ongelmakohtia Suomessa ovat asevelvollisuus- ja avioliittolainsäädäntö. Vaikka ihmisten yhdenvertaisuus lain edessä on kirjattu perustuslakiin, se ei valitettavasti ole arkitodellisuutta.

Janne Hakkarainen
puheenjohtaja
Oulun vihreät nuoret ry

Tunkkaiset sukupuoliroolit ahdistavat