Perustulo

Nykyinen sosiaaliturvaviidakko on byrokraattinen, vaikeaselkoinen, aiheuttaa kohtuuttomia tilanteita eikä kannusta työn tekemiseen. Työn tekemisen pitäisi olla aina taloudellisesti kannattavaa.

Perustulo on kustannusneutraali ratkaisu näihin ongelmiin, koska se turvaa arjen yllättävissä tilanteissa ja kannustaa aktiiivisuuteen purkamalla kannustinloukkuja. Perustulo poistaa elämästä turhan epävarmuuden ja pelon.

Yhdenvertaisuus

Ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolesta, iästä, vakaumuksesta, tuloista, äidinkielestä, kansallisuudesta, terveydentilasta, ihonväristä, seksuaalisesta suuntautumisesta tai vammaisuudesta riippumatta.

Tämän yksinkertaisen tavoitteen saavuttaminen vaatii edelleen määrätietoista vaikuttamista ja erilaisten näkökulmien kärsivällistä yhteensovittamista.

Tulevaisuus

Koulutuksesta on leikattu jo liikaa. Laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen täytyy panostaa. Tarvitaan rohkeita avauksia, jotta koulutuksemme käy vuoropuhelua ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja tähtää tulevaisuuteen.

Kaikilla täytyy olla myös mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen heidän vanhempiensa taustoista ja tuloista riippumatta. Meillä ei ole varaa hukata kenenkään lahjakkuutta.

Tuleville sukupolville täytyy jättää elinkelpoinen planeetta. Fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman sijaan meidän täytyy käyttää kotimaisia ja puhtaita energiantuotantomuotoja, jotka myös luovat työtä ja hyvinvointia pohjoiseen.