[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=sDmFi0Ds8KY[/embedyt]

Kaupunkirakenne ja liikkuminen

Kaavoitus ja maankäyttö ovat keskeisimpiä ympäristöpolitiikan työkaluja kunnissa. Se, kuinka rakennamme tänään, vaikuttaa ihmisten elämään vielä vuosikymmenten tai jopa vuosisatojen päähän.

Tämän vuoksi on tärkeää pyrkiä eheään ja tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, joka helpottaa joukkoliikenteen järjestämistä ja lisää palveluiden saavutettavuutta. Onnistuneella kaupunkisuunnittelulla voidaan vähentää oman auton käytön tarvetta, ja kaikkien asuinalueiden ja palveluiden tulee olla saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä. Oulun keskustaan voidaan rakentaa aiempaa korkeammin. Kaikessa rakentamisessa täytyy ottaa huomioon esteettömyys.

Joukkoliikenteen tulee olla edullisempaa, täsmällisempää ja luotettavampaa. Tällä hetkellä Oulun kaupunki tukee joukkoliikennettä suhteellisen vähän verrattuna muihin suurimpiin kaupunkeihin. Pyörätuoleilla ja lastenvaunuilla pitää pystyä liikkumaan sujuvasti linja-autoissa, ja joukkoliikenteen on toimittava paremmin yön pikkutunneilla ja viikonloppuisin.

Oulun imago pyöräilykaupunkina on hyvä, joten säilytetään se sellaisena. Pyöräilyä tulee helpottaa rakentamalla pyöräkaistoja ja turvallisia pyöräparkkeja sekä laadukkaalla talvikunnossapidolla. Toimivalla kaupunkipyöräjärjestelmällä kannustetaan kestävään ja terveelliseen tapaan liikkua, ja keskustan elinvoimaisuutta lisätään vapauttamalla tilaa autoilta ihmisille. Jyrkkiä katukiveyksen reunoja on tällä hetkellä liikaa kaikkialla, ja ne häiritsevät pyöräilijöiden lisäksi myös vanhuksia ja vammaisia.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Asukkaitaan yhdenvertaisesti kohteleva kaupunki on viihtyisämpi kaikille. Sen takia Oulun tulee vahvasti sitoutua moniarvoisuuteen ja suvaitsevaisuuteen.

On itsestään selvää, että ketään ei saa syrjiä iän, sukupuolen, kielen, etnisen taustan, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisen tai minkään muunkaan seikan vuoksi. Valitettavan usein tasa-arvo ja yhdenvertaisuus mainitaan kuitenkin vain juhlapuheissa, eikä sen aktiiviseksi edistämiseksi tehdä paljoakaan.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden korostaminen ei ole vähemmistöjen suosimista, vaan sen huomioimista, että olemme kaikki erilaisia.

Lapset ja nuoret

Subjektiivinen päivähoito-oikeus täytyy palauttaa ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pitää pienentää. Turvaamalla laadukkaan varhaiskasvatuksen jokaiselle lapselle ehkäisemme syrjäytymistä ja torjumme eriarvoistumista.

Ongelmien ehkäiseminen on helpompaa kuin niiden ratkaiseminen: lapsille ja nuorille täytyy kohdistaa tarvittaessa ennaltaehkäiseviä palveluja ennen kuin ongelmat pääsevät kärjistymään. Kouluterveydenhuollon resurssit on turvattava: koulukuraattoreita, koulupsykologeja ja opinto-ohjaajia pitää olla riittävästi. Koulutuksessa keskeisintä on laatu.

Nuorille tarvitaan paikkoja, joissa harrastaa. Vapaa kaupunkitila on välttämätöntä, jotta ihmiset voivat kokoontua ja tavata toisiaan ilman rahankäytön pakkoa. Lisäksi yhteisölliset tilat ja paikat toimivat satunnaisten kohtaamisten mahdollistajina, ja näin torjuvat yksinäisyyttä.

On tärkeää, että nuoria ei käsitellä vain passiivisina yhteiskunnallisten holhoustoimenpiteiden kohteina, vaan heille annetaan tilaa toimia aktiivisina kansalaisina.

Kulttuuri ja liikunta

Kulttuurista saamme hyvinvointia ja elämyksiä. Kaupungin omien kulttuuripalveluiden riittävä rahoitus on turvattava, ja kaupungin täytyy tarjota entistä paremmin puitteet erilaisten tapahtumien järjetämiseen. Oulussa toteutetaan prosenttiperiaatetta, joka tarkoittaa sitä, että osa rakennushankkeen määrärahoista käytetään taidehankintoihin. Julkinen taide lisää viihtyisyyttä.

Vaikka sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy kunnilta maakunnille, kunnille jää vastuu asukkaidensa hyvinvoinnin edistämisestä ja terveysongelmien ennaltaehkäisystä. Tavoitteen toteutuminen edellyttää riittäviä lähiliikuntamahdollisuuksia ja kaupunkirakennetta, joka kannustaa kävelyyn ja pyöräilyyn.

Tosiasioiden tunnustaminen

Kaiken päätöksenteon täytyy pohjautua tosiasioille. Valitettavasti tämä tavoite ei ole enää itsestäänselvyys faktojen jälkeisessä maailmassa.