Helsingin kaupunki julkaisi vuoden 2014 marraskuussa ostotietonsa vuosilta 2012 ja 2013. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen arvioi (HS 29.11.2014), että avoimuus johtaa 1-2 prosentin säästöihin kaupungin ostoissa. Häneen mukaansa rahan käyttöä arvioidaan entistä tarkemmin, kun siitä joutuu todennäköisemmin tekemään selkoa julkisesti.

Tämän perusteella esitän, että Oulun kaupunki 1) tutustuu Helsinki Region Infoshare -palvelussa Helsingin kaupungin ostot -tietoaineiston julkaisemisesta saatuihin kokemuksiin, ja näitä kokemuksia hyödyntäen 2) julkaisee omat ostotietonsa taannehtivasti vähintään vuodesta 2012 alkaen.

Oulussa 26.1.2015,

Janne Hakkarainen (vihr.)

Aloite hyväksyttiin Oulun kaupunginhallituksessa 9.3.